Ωρίμανση της μη-ειδικής ανοσίας: επιρροή των λοιμώξεων και ρόλος τους στην ανάπτυξη ατοπίας και άσθματος

Abstract: 

Σκοπός της πράξης είναι να εξετάσει την υπόθεση ότι η ελαττωματική ωρίμανση της φυσικής ανοσίας νωρίς στη ζωή, επηρεαζόμενη από λοιμώξεις, συμβάλλει στην ανάπτυξη πνευμονικών αλλεργιών. Θα μελετηθεί η αλληλεπίδραση των εκθέσεων και της ευαισθησίας σε λοιμώξεις, με την ωρίμανση της φυσικής ανοσιακής απόκρισης σε σχέση με την ηλικία και την ανάπτυξη/επιμονή του άσθματος και της ρινίτιδας.

Στόχοι της πράξης είναι να περιγραφεί η ωρίμανση της φυσικής ανοσίας σε υγιείς και ασθματικούς δότες, να διευκρινιστεί η επιρροή των λοιμώξεων στην ωρίμανση της φυσικής ανοσίας και την ανάπτυξη/επιμονή αλλεργικών αντιδράσεων στους αεραγωγούς, να προσδιοριστεί η συσχέτιση υιικών λοιμώξεων με τη μικροβιακή αποικιοποίηση του ανώτερου αναπνευστικού και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος του αναπνευστικού επιθηλίου και την αναδόμησης των αεραγωγών στην ανάπτυξη αλλεργίας και άσθματος.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκαλύψει σημαντικές βιολογικές διαδικασίες που ενεργοποιούνται στα πρώτα στάδια της ζωής και συμβάλλουν στην ανάπτυξη αλλεργικών παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος με σημαντική διαγνωστική και θεραπευτική σημασία.

Οι Δράσεις της πράξης είναι:

  1. Ωρίμανση της φυσικής ανοσίας και συσχέτιση με την ανάπτυξη αλλεργίας/άσθματος.
  2. Επιρροή των λοιμώξεων στην ωρίμανση της φυσικής ανοσίας και την ανάπτυξη αλλεργίας/άσθματος.
  3. Ωρίμανση της φυσικής ανοσίας του πνευμονικού επιθηλίου και συσχέτιση με την αλλεργία και το άσθμα.
  4. Ρόλος των υιικών λοιμώξεων στην ωρίμανση της φυσικής ανοσίας στους μύες.
  5. Επιρροή των υιικών λοιμώξεων στην ανάπτυξη αλλεργίας/άσθματος στους μύες.
  6. Υποστήριξη του υποέργου.
  7. Ενέργειες δημοσιότητας.
  8. Αξιολόγηση της πράξης.

 

MIDAS / MIS 377047

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MIDAS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ανδρεάκος Ευάγγελος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαδόπουλος Νίκος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λουκίδης Στυλιανός

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
107
Mis:
377047
Διάρκεια (μήνες):
43
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ39-ΣΤ0

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ