Επαγρύπνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ασφάλεια ασθενούς (ΕΙΠΑΣ)

Abstract: 

Στόχοι:

  • Η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα κωδικοποίησης, εξόρυξης και ταξινόμησης της πληροφορίας σε θέματα ασφάλειας ιατροτεχνολογικών προϊόντων και αυτόματης ταυτοποίησης των προϊόντων αυτών σε χρήση όπου αυτό συμβαίνει.
  • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογή ενός πρότυπου Συστήματος Επαγρύπνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων με μηχανές αναζήτησης και εξόρυξης δεδομένων τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο χρήσης για την αναγνώριση εντοπισμένων προβλημάτων ασφάλειας.

Δράσεις:

  1. Ανάλυση, Σχεδιασμός και Μεθοδολογία.
  2. Συλλογή Πληροφορίας και Εξόρυξη Δεδομένων.
  3. Έρευνα και Ανάπτυξη του Συστήματος Επαγρύπνησης.
  4. Αξιολόγηση και Ανάλυση των Αποτελεσμάτων.
  5. Διαχείριση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
MEDEVIPAS
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παλληκαράκης Νικόλαος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουτσούρης Δημήτριος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πετράκης Ευριπίδης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
43
Mis:
377003
Διάρκεια (μήνες):
45
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΡ9-1Κ5

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ