Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Abstract: 

Η Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων (Algorithmic Game Theory) αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας στα όρια των περιοχών της Επιστήμης των Υπολογιστών (Computer Science) της Θεωρίας Παιγνίων (Game Theory) και Θεωρίας Οικονομικών (Economic Theory). Τα τελευταία 10 χρόνια έχει γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη, διότι κατανοεί την ουσία, περιγράφει ποσοτικά & ποιοτικά και αναλύει αυστηρά, σύνθετα προβλήματα εγωιστικής αλληλεπίδραση σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας (Διαδίκτυο, Χρηματιστήριο, Διεθνείς Αγορές, κτλ). Εκ φύσεως, τα προβλήματα αυτά δεν ελέγχονται από μια κεντρική αρχή.

Να σημειώσουμε εδώ ότι, αυτό το σύνθετο αντικείμενο έρευνας, ακριβώς λόγω του ενδογενούς στοιχείου εγωισμού, δεν επιδέχεται ερμηνεία και ανάλυση με τα κλασσικά εργαλεία της Πολυδιάστατης Βελτιστοποίησης.

Ο Σκοπός της πράξης είναι να πετύχει ουσιαστική πρόοδο και στους 3 πυλώνες, συνενώνοντας Έλληνες Επιστήμονες που είναι στην ερευνητική πρωτοπορία διεθνώς. προσπάθεια αυτή έχει τους εξής άξονες:

  • σχεδιασμός-αξιολόγηση νέων μηχανισμών, που να είναι φιλαλήθεις, δηλαδή το συμφέρον κάθε παίκτη είναι να πει την αλήθεια,
  • ανάπτυξη τεχνικών συγκλίσεως, βελτίωσης και εύρεσης νέων μέτρων ποιότητας ισορροπιών,
  • ανάπτυξη τεχνικών μάθησης-υπολογισμού ισορροπίας και ποιοτικό έλεγχο της.

Συνολικά, το αντικείμενο μας στοχεύει να φέρει πιο κοντά στη καθημερινότητα την ουσία αυτών των προβλημάτων. Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Σχεδίαση μηχανισμών
  2. Παίγνια συμφόρησης: σύγκλιση και ποιότητα σημείων ισορροπίας
  3. Μάθηση, επιβολή, επιλυσιμότητα, προσεγγισιμότητα, & σκεπτικά λύσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
AGT
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Σπυράκης Παύλος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουτσουπιάς Ηλίας
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κυρούσης Λευτέρης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σπυράκης Παύλος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
343
Mis:
377002
Διάρκεια (μήνες):
48
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΛΡ9-Ψ65

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ