Ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός δικτύων επικοινωνίας

Abstract: 

Το προτεινόμενο έργο έχει ως κύριο σκοπό τη βελτιστοποίηση μερικών βασικών λειτουργιών των δικτύων όσον αφορά την ενέργεια, χωρίς υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η προτεινόμενη προσέγγιση μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ολιστική», καθώς αντιμετωπίζει το δίκτυο επικοινωνιών ως συνεκτική οντότητα, με έμφαση στο κριτήριο της ενεργειακής κατανάλωσης. Σε αυτήν τη βάση, ένα μεγάλο μέρος της έρευνας θα αφιερωθεί σε διαστρωματικές τεχνικές για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης της ισχύος.

Οι Δράσεις του έργου είναι:

  1. Παρακολούθηση και διαχείριση έργου.
  2. Ανάπτυξη Διαστρωματικών Τεχνικών για Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνίας με Κριτήριο τη Βέλτιστη Κατανάλωση Ισχύος.
  3. Σχεδιασμός Τεχνικών για Οργάνωση και Διαχείριση του Δικτύου για Βέλτιστη Κατανάλωση Ενέργειας.
  4. Σχεδιασμός Τεχνικών Επικοινωνίας με Μειωμένες απαιτήσεις σε Ισχύ για Δορυφορικά Συστήματα.
  5. Ανάπτυξη και Αποτίμηση Τεχνικών Βελτιστοποίησης για Ενεργειακά Αποδοτικές γνωσιακές ΙCT Υποδομές
  6. Αξιολόγηση του έργου.

Ιστότοπος του έργου: http://xanthippi.ceid.upatras.gr/endecon/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ENDECON
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Πατρών
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βαρβαρίγος Εμμανουήλ
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ροντογιάννης Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ρούσκας Άγγελος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1148
Mis:
376996
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4Λ59-ΒΒ8

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ