Ανάπτυξη πράσινων μεταφορών στο νησιωτικό χώρο

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ θα εκτελεστεί ως εξής: • Υποέργο 1: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ».

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη μεταφορικών συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον αποτελεί μία κυρίαρχη επιλογή πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η έμφαση αυτών των πολιτικών έως τώρα εστιάζεται κυρίως στον αστικό χώρο. To προτεινόμενο έργο επεξεργάζεται ένα εναλλακτικό σχέδιο ανάπτυξης μεταφορικού συστήματος για το νησιωτικό χώρο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και αναπτυξιακές προοπτικές των νησιών του Αιγαίου.

Οι Στόχοι της πράξης είναι: Με την έρευνα και ανάλυση στους τομείς των μεταφορών, του τουρισμού, του περιβάλλοντος, της οικονομίας, και των νέων τεχνολογιών με καινοτόμες επιστημονικές μεθόδους, σε συνδυασμό με την εφαρμογή και επιστημονική αξιολόγηση πιλοτικών δράσεων, το έργο στοχεύει στην:

 1. ανάπτυξη των πράσινων μεταφορικών συστημάτων στο νησιωτικό χώρο,
 2. αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος,
 3. αύξηση της ελκυστικότητας των νησιών, της ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής του Β. Αιγαίου, συγκεκριμενοποιώντας την έννοια των «πράσινων» νησιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Διαχείριση έργου.
 2. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης.
 3. Έρευνα σε Νοικοκυριά/Άτομα.
 4. Έρευνα σε Τουρίστες.
 5. Περιβαλλοντική Ανάλυση.
 6. Προτυποποίηση Συμπεριφοράς.
 7. Προσομοίωση Μεταφορικού Δικτύου.
 8. Αξιολόγηση Οικονομικών Επιπτώσεων.
 9. Ανάπτυξη Συνθετικού Υποδείγματος.
 10. Ενέργειες Διάχυσης και Δημοσιοποίησης Αποτελεσμάτων.
 11. Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
GreTIA
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πολυδωροπούλου Αμαλία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαμαράς Θεόδωρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαμπράκος Ευάγγελος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαθεοδώρου Ανδρέας
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χατζόπουλος Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
736
Mis:
376739
Διάρκεια (μήνες):
47
Προϋπολογισμός:
596 700.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Α9-Κ29

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ