Οι επικονιαστές του Αιγαίου: Βιοποικιλότητα και απειλές

Abstract: 

Η πράξη θα εκτελεστεί ως εξής: Υπ1: «ΟΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ».

To Αιγαίο χαρακτηρίζεται ως παγκόσμιο hotspot βιοποικιλότητας μελισσών κ.ά. επικονιαστών, με πλημμελή ή απούσα τη γνώση που αφορά σε αυτήν.

Σκοπός: Η συμβολή στη γνώση της ποικιλότητας των επικονιαστών, των απειλών που αντιμετωπίζει, καθώς και των επιπτώσεων στις προσφερόμενες επικονιαστικές υπηρεσίες. Επίσης, συμβολή στην αντιμετώπιση της έλλειψης ταξινομικού κεφαλαίου στην Ελλάδα.

Στόχος: Τα αποτελέσματα, ιδιαιτέρως η βάση δεδομένων και τα προβλεπτικά μοντέλα κατανομής ποικιλότητας, θα αποτελούν χρήσιμα διαχειριστικά εργαλεία για διατήρηση, αποκατάσταση και αειφορική χρήση των επικονιαστών στο μέλλον.

Δράσεις:

  1. Εκτίμηση της βιοποικιλότητας των επικονιαστών στο Αιγαίο: πλούτος ειδών, σχετικά μεγέθη πληθυσμών.
  2. Χωρικά πρότυπα γενετικής ποικιλότητας επικονιαστών στην περιοχή του Αιγαίου: η περίπτωση του γένους Merodon (Syrphidae).
  3. Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην επικονίαση και ειδικότερα στη βιοποικιλότητα των επικονιαστών, στη δομή των δικτύων ανθοφόρων φυτών–επικονιαστών και στις ανθικές παροχές νέκταρος προς τους επικονιαστές.
  4. Επιπτώσεις ανταγωνισμού της κοινής μέλισσας στις άγριες μέλισσες και ειδικότερα στη βιοποικιλότητα, ικανότητα ανθονομής και αναπαραγωγής των άγριων μελισσών, όπως και στην αποτελεσματικότητα επικονίασης των φυτών.
  5. Επιπτώσεις της βόσκησης στη βιοποικιλότητα και υπηρεσίες των επικονιαστών, καθώς και στη δομή των δικτύων ανθοφόρων φυτών–επικονιαστών.
  6. Εκτίμηση μεταπυρικής αποκατάστασης της βιοποικιλότητας των επικονιαστών και των υπηρεσιών που προσφέρουν, καθώς και των επικονιαστικών δικτύων σε πευκοδάση.
  7. Επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των κεραιών κινητής τηλεφωνίας στην ποικιλότητα των επικονιαστών.
  8. Συμβολή στην επίλυση του ελλείμματος ταξινομικής πληροφορίας στην Ελλάδα με εκπαίδευση νέων στην ταξινόμηση κυρίως εντόμων, αλλά και φυτών.
  9. Διάχυση αποτελεσμάτων.
  10. Συντονισμός υλ. και αξιολογ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
POL-AEGIS
Συντονιστής:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Πετανίδου Θεοδώρα
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Θρασυβούλου Ανδρέας
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοκκίνη Στέλλα
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σγαρδέλης Στέφανος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
955
Mis:
376737
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Α9-6ΚΧ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ