ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Ε.ΜΕ.ΝΟ)

Abstract: 

Υποέργο 1: ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Οι κύριες αιτίες θανάτου στις αναπτυγμένες χώρες είναι

 1. τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος,
 2. τα κακοήθη νεοπλάσματα,
 3. οι παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος και
 4. τα ατυχήματα.

Στους βασικούς παράγοντες κινδύνου χρόνιων νοσημάτων συμπεριλαμβάνονται:

 • αρτηριακή υπέρταση,
 • αυξημένα επίπεδα σακχάρου,
 • κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ,
 • υψηλή χοληστερόλη, παχυσαρκία,
 • κακή διατροφή,
 • έλλειψη σωματικής άσκησης,
 • ατμοσφαιρική ρύπανση.

Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα έχουν γίνει διάφορες αξιόλογες προσπάθειες καταγραφής του επιπολασμού διαφόρων παραγόντων κινδύνου αλλά περιορίζονται είτε σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές είτε σε συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου, δεν μπορούν επομένως να γενικευτούν στο σύνολο του Ελληνικού πληθυσμού.

Σχεδιασμός: Η επιλογή του δείγματος θα γίνει με πολυσταδιακή στρωματοποιημένη κατά συστάδεςδειγματοληψία.

Τα δεδομένα θα προέρχονται από 3 πηγές: α) δομημένο ερωτηματολόγιο β) φυσική εξέταση (ύψος, βάρος, πίεση) και σπιρομέτρηση γ)εξέταση δειγμάτων αίματος

Στόχοι:

 • Εκτίμηση-συνολικά και ανά περιοχή, φύλο,
 • ηλικιακή ομάδα και
 • σε συγκεκριμένους υποπληθυσμούς-νοσηρότητας,
 • επιπολασμού παραγόντων κινδύνου,
 • κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων,
 • επιπέδων σωματικής άσκησης,
 • βαθμού προσήλωσης στη μεσογειακή διατροφή,
 • χρήσης υπηρεσιών υγείας και προληπτικών μέτρων στον πληθυσμό της Ελλάδας.
 • Πρόβλεψη μελλοντικού νοσολογικού φορτίου και αναγκών συστήματος υγείας.
 • Σχέση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υγείας.

Δράσεις:

 1. Υποστήριξη έργου,
 2. ανάπτυξη εργαλείων έρευνας,
 3. επιδημιολογικός σχεδιασμός και στατιστική ανάλυση,
 4. εκπαίδευση,
 5. Συλλογή δεδομένων ανά περιοχή,
 6. Αναφορά αποτελεσμάτων μοντέλων πρόβλεψης μελλοντικού νοσολογικού φορτίου και αναγκών συστήματος υγείας
 7. Εξωτερική αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
E.ME.NO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Τουλούμη Παναγιώτα
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καρακατσάνη Άννα
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αλαμάνος Ιωάννης
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χατζηχριστοδούλου Χρήστος
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπένος Αλέξης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
919
Mis:
376659
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΘΗ9-ΕΔΩ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ