Νησιωτική βιοποικιλότητα και πολιτισμική εξέλιξη: παραδείγματα από την Ανατολική Μεσόγειο, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος Φιλιππίνες κατά τα τελευταία 800.000 χρόνια

Abstract: 

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • η μελέτη των προσαρμογών των σπονδυλοζώων στο νησιωτικό περιβάλλον,
 • η διερεύνηση της επίδρασης των φυσικών (π.χ. κλιματικών) αλλαγών στα νησιωτικά ζώα,
 • η ανάλυση του ιστορικού και παλαιοντολογικού αρχείου προκειμένου να προσδιοριστεί ο ρόλος του Ανθρώπου στη μεταβολή και εξαφάνιση των νησιωτικών πανίδων,
 • ο προσδιορισμός του ρόλου των νησιωτικών ζώων στη διαμόρφωση των νησιωτικών πολιτισμών (π.χ. στην τέχνη).

Δράσεις:

 1. Παλαιογεωγραφική αναπαράσταση.
 2. Βιο-χρονο-στρωματογραφική ανάλυση.
 3. Ανάλυση παλαιοβιολογικών μοντέλων.
 4. Παλαιοκλίμα.
 5. Οικομορφολογία των απολιθωμένων και υποαπολιθωμένων νησιωτικών θηλαστικών.
 6. Η φυσιολογία των απολιθωμένων νησιωτικών θηλαστικών.
 7. Οι επιπτώσεις της οικολογικής απελευθέρωσης στην ανατομία των νησιωτικών πτηνών.
 8. Η ανατομία των εισβαλλόντων και ενδημικών ειδών.
 9. Η εξωτερική εμφάνιση των πτηνών της Μαδαγασκάρης και του Μαυρικίου.
 10. Τα ζώα των νησιών της Ανατολικής Μεσογείου στον υλικό πολιτισμό από την Αρχαιότητα έως τον 19ο αιώνα.
 11. Τα απολιθωμένα νησιωτικά θηλαστικά της Κύπρου και Κρήτης στους μύθους και παραδόσεις.
 12. Σύγχρονα και προσφάτως εξαφανισμένα ζώα στους μύθους και στις παραδόσεις της Μαδαγασκάρης.
 13. Υποστήριξη του Υποέργου.
 14. Εξωτερική Αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ISOLARIO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ντρίνια Χαρίκλεια
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αντωναράκου Ασημίνα
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Ξηροτύρης Νικόλαος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1160
Mis:
375910

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ