Πολιτισμικές Διαμεσολαβήσεις & Διαμόρφωση του “Εθνικού Χαρακτήρα” στον Περιοδικό τύπο του 19ου αιώνα (Χρυσαλλίς)

Abstract: 

Σκοπός της πράξης: εξαντλητική αποδελτίωση επιλεγμένων περιοδικών εντύπων του 19ου αιώνα και ποιοτικές (και όχι μόνον ποσοτικές) σταθμίσεις.

Στόχοι της πράξης: Η έρευνα αρθρώνεται σε τρεις θεματικές υποενότητες, οι οποίες λειτουργούν αυτόνομα αλλά και συμπληρωματικά.

  1. Πολιτισμικές ζυμώσεις: γραμματειακά γένη, λογοτεχνικά και ιδεολογικά ρεύματα (1η ΚΕΟ).
  2. Η πρόσληψη των δραματουργικών ειδών (συγγραφείς, ιδεολογικά και αισθητικά ρεύματα, θεωρία του δράματος), ποιητικό θέατρο, θέατρο πρόζας και λυρικό θέατρο (2η ΚΕΟ).
  3. Θεωρήσεις διαπολιτισμικών σχέσεων και μεταφορών: Η εθνική γραμματεία ανάμεσα στο ξένο και στο οικείο (3η ΚΕΟ).

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. Προετοιμασία Έρευνας.
  2. Ψηφιακή Καταγραφή.
  3. Εικονογράφηση.
  4. Μουσική και λυρικό θέατρο.
  5. Αξιολόγηση και κριτική επεξεργασία. Εξωτερική αξιολόγηση.
  6. Διάδοση αποτελεσμάτων της έρευνας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
Chrysallis
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ταμπάκη Άννα
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βαγενάς Νάσος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σταματοπούλου-Βασιλάκου Χρυσόθεμις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1313
Mis:
375892
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
585 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Ι9-0Α9

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ