Ιερό Απόλλωνος - Παλαιοχριστιανισμός Οικισμός στην Αλάσαρνα της Κω. Η διαχρονική πορεία ενός αρχαίου ιερού και η μετεξέλιξή του σε παλαιοχριστιανικό οικισμό

Abstract: 

Η πράξη: «ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - Ιερό Απόλλωνος – Παλαιοχριστιανικός Οικισμός στην Αλάσαρνα της Κω. Η διαχρονική πορεία ενος αρχαίου ιερού και η μετεξέλιξή του σε παλαιοχριστιανικό οικισμό». Υποέργο 1: «ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - Ιερό Απόλλωνος – Παλαιοχριστιανικός Οικισμός στην Αλάσαρνα της Κω.

Η διαχρονική πορεία ενος αρχαίου ιερού και η μετεξέλιξή του σε παλαιοχριστιανικό οικισμό».

Σκοπός της πράξης είναι η πλήρης δημοσίευση του ιερού κα του ανεσκαμμένου τμήματος του παλαιοχριστιανικού οικισμού, καθώς και η διαμόρφωση και ανάδειξή του ως επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, με αποτέλεσμα την ενσωμάτωσή του στη ζωή της σύγχρονης Καρδάμαινας.

Στόχοι: Ολοκλήρωση της συντήρησης και δημοσίευσης των κτηρίων και των ευρημάτων.

Δράσεις:

 1. Δημοσίευση οικοδομημάτων ιερού.
 2. Συστηματικός επιστημονικός κατάλογος αρχιτεκτονικών μελών από το αρχαίο ιερό και τον παλαιοχριστιανικό οικισμό.
 3. Κεραμική από προϊστορικούς έως και κλασικούς χρόνους.
 4. Ελληνιστική κεραμική.
 5. Επιτραπέζια ελληνιστική κεραμική.
 6. Ρωμαϊκή κεραμική.
 7. Μελέτη οστών και φυτικών καταλοίπων.
 8. Η Κως κατά την Υστερη Εποχή του Χαλκού και η θέση της στο εμπορικό δίκτυο της Ανατολικής Μεσογείου.
 9. Γλυπτική, λίθινα αγγεία και σκεύη, μικροτεχνία από τις ανασκαφές στο ιερό του Απόλλωνα και Ηρακλή και τον παλαιοχριστιανικό οικισμό.
 10. Αλασαρνίται. Ο ανδρικός και γυναικείος πληθυσμός του Δήμου Αλασαρνιτών.
 11. Παλαιοχριστιανική Κεραμική: χρηστική, terra sigillata.
 12. Μελέτη και δημοσίευση του παλαιοχριστιανικού οικισμού.
 13. Μελέτη οστών παλαιοχριστιανικού οικισμού.
 14. Συντήρηση κεραμικής.
 15. Συντήρηση αρχιτεκτονικών καταλοίπων.
 16. Πρόγραμμα συντήρησης και έρευνας για τα μεταλλικά αντικείμενα της ελληνιστικής, ρωμαϊκής και παλαιοχριστιανικής περιόδου.
 17. Ανάλυση πηλού επιλεγμένων κλασικών και ελληνιστικών κεραμικών οστράκων.
 18. Ανάλυση πηλού επιλεγμένων παλαιοχριστιανικών κεραμικών οστράκων.
 19. Ανάλυση μαρμάρινων αντικειμένων.
 20. Ανάλυση ηφαιστειογενών λίθων.
 21. Συντονισμός, δημοσιότητα, εξωτερική αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
HALASARNA
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Κοκκορού-Αλευρά Γεωργία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Καλοπίση-Βέρτη Σοφία
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λαμπρόπουλος Βασίλειος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μανιάτης Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1074
Mis:
375877
Διάρκεια (μήνες):
47
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Ι9-ΣΓΩ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ