Συμβιωτικά βακτήρια και Ομικές τεχνολογίες στην προοπτική νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων ελέγχου επιβλαβών εντόμων: το παράδειγμα της Μεσογειακής μύγας (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)

Abstract: 

Η μύγα της Μεσογείου Ceratitis capitata θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εντομολογικούς εχθρούς των καρποφόρων δέντρων παγκοσμίως.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η μελέτη του εντόμου και των συμβιωτικών του βακτηρίων, χρησιμοποιώντας ομικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων πληθυσμιακού ελέγχου της C. capitata. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποτελέσει μοντέλο σε άλλα επιβλαβή είδη εντόμων για την γεωργία, το περιβάλλον και την υγεία.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Εύρεση και χαρακτηρισμός microRNAs στο γονιδίωμα του εντόμου.
 2. Εύρεση SNPs στο γονιδίωμα του εντόμου: ανάπτυξη ενός SNP-chip και εφαρμογές.
 3. Χαρακτηρισμός των συμβιωτικών βακτηρίων του εντόμου με μεταγονιδιωματική προσέγγιση.
 4. Μελέτη της συμβιωτικής σχέσης C. capitata - Wolbachia μέσω πρωτεϊνωματικής προσέγγισης.
 5. Μελέτη του ρόλου των συμβιωτικών βακτηρίων (και της Wolbachia) στην αρμοστικότητα του εντόμου.
 6. Χρησιμοποίηση του αναπαραγωγικού παρασίτου Wolbachia και της Κυτταροπλασματικής Ασυμβατότητας για τον πληθυσμιακό έλεγχο του εντόμου.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Διοίκηση του Έργου.
 2. Λειτουργική ανάλυση του (μετα)μεταγραφώματος της Medfly.
 3. Ο Συμβιόκοσμος της Medfly.
 4. Το (μετα)γονιδίωμα της Medfly: από τις ομικές προσεγγίσεις στις εφαρμογές.
 5. Συμβιωτικά βακτήρια και εφαρμογές.
 6. Το πρωτεΐνωμα της Medfly: μια νέα προσέγγιση για τη διαλεύκανση του μοριακού μηχανισμού Wolbachia-επαγόμενης κυτταροπλασματικής ασυμβατότητας.
 7. Διάχυση των Αποτελεσμάτων.
 8. Αξιoλόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
SYMBIOMICS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μπούρτζης Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χατζηγεωργίου Άρτεμις
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαρροπούλου Έλενα
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαδόπουλος Νίκος
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Οικονόμου Αναστάσιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
128
Mis:
375869
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Θ9-ΖΞΤ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ