Βιολογικές επιπτώσεις μη ιονιζών ακτινοβολιών; μια διεπιστημονική προσέγγιση

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ:ΜΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ», Υποέργο 2: «Προμήθειες Εξοπλισμού - Αναλωσίμων»

Κατανόηση βιολογικών επιπτώσεων μη ιονίζουσας ακτινοβολίας δύο φασματικών περιοχών: 1. ασύρματης επικοινωνίας, 2. υπεριώδους (UV), εκμεταλλευόμενη πρότυπα συστήματα όπως D. melanogaster, C. elegans, Mus musculus.

Κλινικές μελέτες σε δέρμα εθελοντών θα μελετηθούν, απόκριση στο στρες, μάθηση, μνήμη εμβρυογένεση, γονιδιακή και πρωτεϊνική έκφραση, γενοτοξικός, φωτοδυναμικός ρόλος UV, αποπτωτικές, σηματοδοτικές απαντήσεις στη UV.

Σκοπός: διαλεύκανση των επιπτώσεων της ακτινοβολίας σε πρότυπα συστήματα.

Στόχοι: τροφοδότηση της επιστημονικής γνώσης με νέες έγκυρες, αξιόπιστες πληροφορίες ως προς:

 1. οξειδωτικό στρες,
 2. έκφραση πρωτεϊνών,
 3. γονιδιακή έκφραση,
 4. μάθηση, μνήμη,
 5. διάρκεια ζωής,
 6. ογκογένεση

Δράσεις:

 1. Συντονισμός & Υποστήριξη Πράξης
 2. Προετοιμασία Θαλάμου Ζωικών Προτύπων
 3. Εξασφάλιση αξιοπιστίας έκθεσης
 4. Καλλιέργεια εντόμων
 5. Οξειδωτικό στρες στα έντομα
 6. Γονιδιακή έκφραση σε ωοθήκες
 7. Νευρώνες και συνάψεις
 8. Μάθηση- μνήμη Δροσόφιλας
 9. Προμήθεια μυών
 10. Μάθηση - μνήμη μυών
 11. Έκφραση πρωτεϊνών εγκεφάλου
 12. Γονιδιακή έκφραση εγκεφάλου
 13. Στρες σε μυς
 14. Απόπτωση σε εγκέφαλο μυός
 15. Ανοσοανεπάρκεια
 16. Επαγωγή καρκινογένεσης
 17. Επίδραση στην κύηση
 18. Μορφολογικές αλλοιώσεις
 19. Επίδραση σε οργανικά μόρια
 20. Στρες και αναγέννηση ουράς σε σαύρες
 21. Κλινική μελέτη σε δέρμα εθελοντών
 22. Ακτινοβόληση C. elegans
 23. Βιοδείκτες στρες στο C. elegans
 24. Μακροβιότητα C. elegans
 25. Μάθηση-μνήμη C. elegans
 26. Οξειδωτικό στρες C. elegans
 27. Γονιδιακή έκφραση C. elegans
 28. Πρωτεϊνικήέκφραση C. elegans
 29. Νευροεκφυλιστικές ασθένειες-μοντέλα C. elegans
 30. UV επαγόμενος κυτταρικός θάνατος
 31. Σηματοδοτικές αποκρίσεις
 32. Ταυτοποίηση νέων διαμεσολαβητών
 33. Φωτο-δυναμική στόχευση ανθρώπινου δέρματος
 34. Γενετική πλατφόρμα νέων βιο-δεικτών
 35. Ημερίδες-Εξωτερική αξιολόγηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
BENIR-MDA
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μαργαρίτης Λουκάς
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Συντυχάκη Πόπη
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βουτσινάς Γεράσιμος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
525
Mis:
375784
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-6ΞΧ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ