Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας

Abstract: 

Η πράξη «Θαλής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Φιλική προς το περιβάλλονπαραγωγή βιομάζας» θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Φιλική προς το περιβάλλον παραγωγή βιομάζας».

Σκοπός της πράξης είναι η διερεύνηση παραγωγής βιομάζας (παραγωγή ξηρής βιομάζας, φυτικών λαδιών για βιοκαύσιμα πρώτης και δεύτερης γενιάς) από διάφορα προτεινόμενα ετήσια ενεργειακά φυτά, με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

Οι στόχοι της πράξης είναι:

 • Μελέτη υποψήφιων ενεργειακών καλλιεργειών,καλλιεργητικών τεχνικών, πρακτικών που προστατεύουν το έδαφος και συμβάλλουν στην καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων, εξοικονομούν ενέργεια και εργασία,
 • οι τεχνικές της καλλιέργειας,
 • να αξιολογηθούν οι μέθοδοι αυτές με κριτήρια,
 • προστασία του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Δράσεις Προετοιμασίας του Προγράμματος.
 2. Σύγκριση ενεργειακών καλλιεργειών.
 3. Καλλιεργητικές πρακτικές και διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους.
 4. Πιλοτικές καλλιέργειες.
 5. Οικονομικό, Ενεργειακό και αερίων του θερμοκηπίου ισοζύγιο, Ανάλυση Κύκλου Ζωής.
 6. Διαχείριση του προγράμματος και διάδοση των αποτελεσμάτων.
 7. Αξιολόγηση της Πράξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
FRENBIOM
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γέμτος Θεοφάνης
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Φούντας Σπύρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αλεξοπούλου Ευθυμία
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Πατέρας Δημήτριος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
503
Mis:
375726
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Υ9-ΠΥΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ