Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης

Abstract: 

Ο Σκοπός: Ιστορική και ανθρωπολογική μελέτη του αστικού φαινομένου στην Ελλάδα και την παραγωγή βάσης δεδομένων και διαδραστικών εφαρμογών με στόχο την ευρεία και δημόσια διάχυση των ερευνητικών πορισμάτων μέσω της δημιουργίας ενός μουσείου πόλης. 

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 • η εμβάθυνση σε συγκεκριμένες θεματικές που αφορούν την ανάδυση του αστικού φαινομένου στην Ελλάδα και την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Βόλου ως «πολυσυλλεκτικής» μεσογειακής πόλης,
 • πολυπρισματική αποτύπωση της ανθρώπινης δράσης στην πόλη,
 • ανάδειξη της χωρικής διάστασης του παρελθόντος,
 • δημιουργία και η εφαρμογή προτύπων και λειτουργικών πρακτικών,
 • διαμόρφωση νέων προσλήψεων για την ιστορία της πόλης,
 • έρευνα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών,
 • χρήση τεχνολογιών αιχμής,
 • η διασφάλιση της αειφορίας του έργου,
 • η καλλιέργεια των σχέσεων του Πανεπιστημίου με την πόλη.

Στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. Σχεδιασμός έρευνας.
 2. Εξειδίκευση και προδιαγραφές υλοποίησης της συλλογής υλικού.
 3. Η πόλη του Βόλου στη Νεώτερη και Σύγχρονη περίοδο: καθημερινή ζωή, εργασία, πολιτισμός, περιβάλλον.
 4. Συλλογή προφορικών μαρτυριών.
 5. Ο Βόλος στο δίκτυο των μεσογειακών πόλεων.
 6. Αρχείο ήχων.
 7. Δημιουργία βάσεων δεδομένων.
 8. Έρευνα και σχεδιασμός διαδραστικών εκθεμάτων.
 9. Δημοσιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 10. Εξωτερική αξιολόγηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
DeMuCiV
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Παπακωνσταντίνου Γιώργος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπουρδάκης Βασίλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μπούσχοτεν Ρίκη Βαν
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χαστάογλου-Μαρτινίδη Βίλμα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
169
Mis:
375632
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Υ9-Π25

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ