Ανάπτυξη νέων εκλεκτικών ρυθμιστών του υποδοχέα οιστρογόνων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμμηνόπαυσης

Abstract: 
 • Υποέργο 1: Ανάπτυξη νέων εκλεκτικών ρυθμιστών του υποδοχέα οιστρογόνων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της εμμηνόπαυσης.
 • Υποέργο 2: Προμήθεια.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη, μέσω του σχεδιασμού, της σύνθεσης ή/και απομόνωσης και της in vitro και in vivo βιολογικής αξιολόγησης, φυσικών ή/και συνθετικών εκλεκτικών ρυθμιστών των υποδοχέων οιστρογόνων (Selective Estrogen Receptor Modulators), δηλαδή προϊόντων που δρουν ως αγωνιστές των οιστρογονικών υποδοχέων (ER) στο σκελετικό, καρδιαγγειακό και κεντρικό νευρικό σύστημα (όπου αναπαράγουν τις ωφέλιμες ιδιότητες των οιστρογόνων), και ως ER ανταγωνιστές στο μαστό και τη μήτρα, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Στόχοι:

 • η στοχευμένη απομόνωση και ο δομικός χαρακτηρισμός νέων φυτοοιστροόνων και η ορθολογική ανάπτυξη τόσο νέων ημισυνθετικών αναλόγων των φυσικών προϊόντων όσο και νέων ετεροκυκλικών ενώσεων με βάση τα αποτελέσματα της in silico μελέτης,
 • η ταυτοποίηση νέων προϊόντων με αξιοσημείωτα ‘SERM’ χαρακτηριστικά τόσο ως προς την οστεοπροστατευτική, αντι-υπερχοληστερολαιμική και νευροπροστατευτική δράση, όσο και ως προς τον χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού ή του ενδομητρίου,
 • η διερεύνηση του μηχανισμού δράσης των περισσότερο υποσχόμενων ενώσεων με μεταβολομικές και μεταγραφωμικές μελέτες,
 • η αξιολόγηση των πιο δραστικών προϊόντων σε ζωϊκά μοντέλα μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης και υπερχοληστερολαιμίας.

Δράσεις:

 • In silico αξιολόγηση απομονωμένων συνθετικών και φυσικών προϊόντων Απομόνωση και ταυτοποίηση φυτοοιστρογόνων από φυτά της ελληνικής χλωρίδας.
 • Σύνθεση νέων ετεροκυκλικών ενώσεων και αναλόγων των φυσικών προϊόντων με αξιοσημείωτες ‘SERMs’ ιδιότητες.
 • Ιn vitro βιολογική αξιολόγηση των φυσικών & συνθετικών προϊόντων.
 • Ιn vivo αξιολόγηση των πιο ελπιδοφόρων ενώσεων.
 • Συντονισμός και διαχείριση του έργου.
 • Αξιολόγηση.

 

MIS 375617

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
SERMENCO
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Μητάκου Σοφία
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Χαρουτουνιάν Σέρκος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Αλέξης Μιχαήλ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1352
Mis:
375617
Διάρκεια (μήνες):
44
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-ΥΒΥ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ