Βέλτιστη Διαχείριση Δυναμικών Συστημάτων Οικονομίας και Περιβάλλοντος: Η χρήση συνθέτων προσαρμοστικών συστημάτων

Abstract: 

Η πράξη: "Θαλής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Βέλτιστη Διαχείριση Δυναμικών Συστημάτων Οικονομίας και Περιβάλλοντος: Η χρήση συνθέτων προσαρμοστικών συστημάτων" θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «Βέλτιστη Διαχείριση Δυναμικών Συστημάτων Οικονομίας και Περιβάλλοντος».

Ο Σκοπός της πράξης είναι να αναπτύξει υποδείγματα βέλτιστης διαχείρισης στην οικονομία και το περιβάλλον με χρήση δυναμικών υποδειγμάτων τα οποία ενσωματώνουν και αναλύουν:

 • μη γραμμικότητα και αναδράσεις σε δυναμικά συστήματα,
 • ταυτόχρονη χωρική και χρονική ανάλυση,
 • ενδογενή χωρική μορφογένεση,
 • εξέλιξη φαινομένων σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες,
 • αβεβαιότητα τόσο ως κίνδυνος όσο και ως αμφιβολία,
 • μη γραμμικές στρατηγικές σε δυναμικά παίγνια μεολιγοπωλιακή οργάνωση αγοράς.

Οι Στόχοι της πράξης είναι:

 1. Διαχείριση και ρύθμιση δυναμικών αγορών περιβάλλοντος και φυσικών πόρων με ολιγοπωλιακή οργάνωση αγοράς και ανάπτυξη πολιτικών δυναμικής ρύθμισης των αγορών αυτών μέσω φόρων ή εμπορευσίμων δικαιωμάτων.
 2. Ανάπτυξη πλαισίου βέλτιστης διαχείρισης το οποίο να ενσωματώνει μεθόδους ανάλυσης σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες και ευρώστου ελέγχου σε συνδυασμό και σχεδιασμός πολιτικής η οποία η οποία να λειτουργεί σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες.
 3. Ανάλυση δυναμικών και χωρικά κατανεμημένων υποδειγμάτων οικονομικής γεωγραφίας στα οποία ενσωματώνεται δυναμική προνοητική συμπεριφορά και βελτιστοποίηση.
 4. Διαμόρφωση πλαισίου βέλτιστου ελέγχου με χωρικές επιδράσεις που περιγράφονται είτε μέσω της κλασσικής διάχυσης είτε μέσω πυρήνων και ανάπτυξη εφαρμογών της θεωρίας βέλτιστου ελέγχου σε απειροδιάστατα δυναμικά συστήματα και προβλήματα βέλτιστης διαχείρισης.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

 1. ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ.
 2. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤA, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.
 3. ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ.
 4. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ.
 5. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
OMADECEN
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Ξεπαπαδέας Αναστάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Γιαννακόπουλος Αθανάσιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοσσιώρης Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Σαρτζετάκης Ευτύχιος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
707
Mis:
375586
Διάρκεια (μήνες):
36
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β49Ι9-ΗΗΠ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ