ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ: Επεξεργασία, Ανάλυση, Σύνθεση και Αναζήτηση Περιεχομένου για Πολυμεσικές Βάσεις Παραδοσιακής Μουσικής και Χορευτικών Εγγραφών

Abstract: 

Η πράξη ΘΑΛΗΣ–ΕΚΠΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ: Επεξεργασία, Ανάλυση, Σύνθεση και αναζήτηση Περιεχομένου για Πολυμεσικές Βάσεις Παραδοσιακής Μουσικής και Χορευτικών Εγγραφών θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ: Επεξεργασία, Ανάλυση, Σύνθεση και αναζήτηση Περιεχομένου για Πολυμεσικές Βάσεις Παραδοσιακής Μουσικής και Χορευτικών Εγγραφών.

Σκοπός είναι η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για:

 • ψηφιακή αποκατάσταση μουσικού αρχειακού υλικού,
 • μελέτη, ανάλυση, μοντελοποίηση & εξαγωγή μουσικών ιδιαιτεροτήτων,
 • αυτόματη αναζήτηση & αναγνώριση μουσικοχορευτικού υλικού και
 • σύνθεση εικονικού χορευτή.

Οι Στόχοι είναι:

 1. Επεξεργασία μουσικού σήματος: αφαίρεση θορύβου υποβάθρου, μείωση αντήχησης & αλλοιώσεων ηχογράφησης, αποκατάσταση παραμορφώσεων.
 2. Ανάλυση & μοντελοποίηση μουσικολογικών δομών Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Ψαλμωδίας (ΒΕΨ).
 3. Δημιουργία 3Δ εικονικού χορευτή.

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι εξής Δράσεις:

 1. Διοίκηση Έργου (Διαχείριση έργου, Αξιολόγηση έργου)
 2. Αποκατάσταση αρχειακού μουσικού περιεχομένου (Εύρωστες τεχνικές ψηφιακής αποκατάστασης μουσικών καταγραφών, Αφαίρεση θορύβου υποβάθρου με χρήση προηγμένων μοντέλων ακοής, Μείωση ακουστικής αντήχησης & αλλοιώσεων από τον χώρο ηχογράφησης, Αποκατάσταση παραμορφώσεων από συσκευές ηχογράφησης, Επεξεργασία στερεοφωνικής κωδικοποίησης ηχογραφήσεων)
 3. Ανάλυση και ανάκτηση πληροφορίας από μουσικές καταγραφές (Χρονοφασματική ανάλυση μουσικών καταγραφών για αναγνώριση μουσικού είδους & επισημείωση, Ανάπτυξη μεθόδων κατάτμησης ηχητικών καταγραφών, Αναγνώριση μουσικών ομοιοτήτων ηχητικών καταγραφών)
 4. Ανάλυση μουσικού περιεχομένου ΒΕΨ (Ανάλυση Μουσικών Τονικών Χαρακτηριστικών ΒΕΨ, Ανάλυση Μικρομελωδικών Χαρακτηριστικών ΒΕΨ, Αναγνώριση ειδών ΒΕΨ)
 5. Ανάλυση, ανάκτηση καταγραφών χορού & σύνθεση εικονικού χορευτή (Ανάλυση οπτικών καταγραφών χορών, Σύνθεση χορευτικών κινήσεων & εικονικού 3Δ χορ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
ERASITECHNIS
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Θεοδωρίδης Σέργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κουρουπέτρογλου Γεώργιος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Κοτρόπουλος Κωνσταντίνος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Λουράκης Μανώλης
Επιστημ. Υπεύθυνος 5ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μουρτζόπουλος Γιάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
1315
Mis:
375435
Προϋπολογισμός:
600 000.00

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ