Το Θέατρο ως Μορφοπαιδευτικό Αγαθό και Καλλιτεχνική Έκφραση στην Εκπαίδευση και την Κοινωνία

Abstract: 

Η πράξη: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ - ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ θα εκτελεστεί ως εξής: Υποέργο 1: «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΜΟΡΦΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ».

Η παρούσα ερευνητική πρόταση αντιμετωπίζει το θέατρο ως σύνθετο φαινόμενο, με ουσιαστικό μορφο-παιδευτικό χαρακτήρα. Μέσα από ευρείες επιστημονικές μελέτες, εκδόσεις, επιστημονικές δημοσιεύσεις ειδικού ενδιαφέροντος, έρευνες, επιμορφωτικά σεμινάρια και παραγωγή υλικού, στοχεύει να συμβάλει στην καταγραφή της παρουσίας του και στην ανάδειξη του ρόλου που διαδραματίζει στο σύγχρονο πολιτισμό.

Ο Σκοπός της πράξης είναι η ανάπτυξη μιας πρωτότυπης έρευνας που καλύπτει όλες τις πλευρές του θεάτρου. Προβαίνει στην καταγραφή δεδομένων και την αξιοποίησή τους σε νέες προτάσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου της κοινωνίας.

Στόχοι της πράξης: Αξιοποιώντας τα μέχρι τώρα πορίσματα της σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, με τη συνεργασία επιστημόνων και ερευνητών από διαφορετικούς τομείς και γνωστικά πεδία, στοχεύει να παρουσιάσει ένα συνολικό έργο που προσεγγίζει, αναλύει και αξιοποιεί το θέατρο ως πολιτισμικό φαινόμενο με καθολική ισχύ.

Ειδικότερα στο πλαίσιο της πράξης θα εκτελεστούν οι ακόλουθες Δράσεις:

  1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.
  2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
  3. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΓΑΘΟ.
  4. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ [ΔΙΑΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ].
  5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ [ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΤΡΙΒΙΖΑ]».
  6. ΘΕΑΤΡΟ: ΔΙΑΦΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Ο ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

Ακρωνύμιο:
THEDUARTE
Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Γραμματάς Θεόδωρος
Επιστημ. Υπεύθυνος 2ης Ερευνητικής Ομάδας:
Παπαδόπουλος Σίμος
Επιστημ. Υπεύθυνος 3ης Ερευνητικής Ομάδας:
Μουδατσάκις Τηλέμαχος
Επιστημ. Υπεύθυνος 4ης Ερευνητικής Ομάδας:
Βρεττός Ιωάννης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Κωδικός Έργου:
354
Mis:
375274
Διάρκεια (μήνες):
45
Προϋπολογισμός:
600 000.00
Διαύγεια:
ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Θ3Σ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΓΟΥ

ΝΕΑ

Project Website: http://theduarte.org/thales/