Ερευνητές ανά Ίδρυμα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Μπατζιάς Φραγκίσκος
Ψαράκης Μιχάλης
Τήνιος Πλάτων
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Καπλάνης Σωκράτης
Παπαθανασίου Ηλίας
Σταθάτος Ηλίας
Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ
Καραγκούνη Ευδοκία
Aκαδημία Aθηνών
Τριχόπουλος Δημήτρης
Institute of Engineering Seismology & Earthquake Engineering (ITSAK)
Καρακώστας Χρήστος
Θεοδουλίδης Νικόλαος
School of Pedagogical & Technological Education (ASPETE)
Οικονόμου Λάμπρος
ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Κουλουγλιώτης Διονύσιος
Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.)
Ριγάτος Γεράσιμος
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)
Κοντός Βασίλειος
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Ορφανίδης Σωτήριος

Σελίδες