Λίστα Έργων

MIS Ακρωνύμιο Τίτλος Συντονιστής
380233
SALTYMYC
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
380152
SEISMO
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
380208
SEISMO FEAR HELLARC
ΤΕΙ Κρήτης
377287
Sepsis Immunological Biochemical Hormonal ICU Genetic Animal Model (SIBHIGAM)
Πανεπιστήμιο Κρήτης
375617
SERMENCO
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
380420
SHADOWECONO MY
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
377048
SIBRIN
ΤΕΙ Αθήνας
377335
SITECLASSIFICATION
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
377339
Smart-MNPs
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
377270
SoCoNet
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
376735
SO_PHY_PRO_CLIM_GR
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
375659
Spat. Plan. Dev.
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
379465
STAGECAR
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
380334
StemCycle
Πανεπιστήμιο Πατρών
379329
STEREO
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
380328
STHENOS
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Πρώην Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας)
375785
SWeFS
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
380202
SWINCOM
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
375869
SYMBIOMICS
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
380168
TABS
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
379411
teithe15
Αλεξάνδρειο T.E.I. Θεσσαλονίκης
377293
TELE-KYOTO
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
375274
THEDUARTE
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
377277
THESSALONIKI EYE STUDY INCIDENCE STUDY
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
380136
TNBC
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
379408
transhumant sheep-goat farming
Αλεξάνδρειο T.E.I. Θεσσαλονίκης
379405
uoi32
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
380342
upatras2
Πανεπιστήμιο Πατρών
380174
UPGRADE
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
380134
UrbanMonitor
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
379396
VOCALECT
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
380038
WASTEVAL
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
376736
WATERMICROPOL
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
379419
WiAMS
Πολυτεχνείο Κρήτης
379421
WIND-FSI
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
377333
WOODLASER
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σελίδες