Λίστα Έργων

MIS Ακρωνύμιο Τίτλος Συντονιστής
375618
NANO-LIQ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
379380
NANO.GEO.S.CA.PHO.L
ΤΕΙ Θεσσαλίας
375233
NANOCAPILLARY
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
377278
NANOCOMP
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
380170
NANOLICR
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)
377064
NANOMESO
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
377292
NANOPHOS
Πανεπιστήμιο Κρήτης
377756
NANOSOLCEL
Πανεπιστήμιο Πατρών
377284
NanoWIRE
Πανεπιστήμιο Κρήτης
380043
NAT-SEI-ISO
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
380201
Neurad
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
377196
NewPhysAtLHC
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
377290
NitPhoto
Πανεπιστήμιο Κρήτης
375267
NODAfish
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
380153
ntua121
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
379526
Odysseus
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
379430
OEPUTG
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
377213
OLDWINE
Πανεπιστήμιο Κρήτης
375586
OMADECEN
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
379331
ONERG
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
377206
PATHPD
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
379320
PhotoFuelCell
Πανεπιστήμιο Πατρών
377358
PHOTOPOLIS
Πανεπιστήμιο Πατρών
376737
POL-AEGIS
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
379525
POL.DEV.
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)
379523
PolyBioSurf
Πανεπιστήμιο Πατρών
377365
POLYMAGCAT
Πανεπιστήμιο Πατρών
375653
POROTECH
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
377322
PROTOMI
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
380151
RadBrainMRI
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
380422
RADICALISM
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
379422
RASOR
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
377266
RBLHEALTH
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
376998
REIN
Πανεπιστήμιο Πατρών
379521
RF-EIGEN-SDR
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)
377271
RFID-CORE
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
377350
ROBUST-MCDM
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
377252
ROMPADMAT
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
379412
S.H.Com & S.H.Mon
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
379335
S.I.L.L.G.T
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)

Σελίδες