Λίστα Έργων

MIS Ακρωνύμιο Τίτλος Συντονιστής
375578
EVOTRANS
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
379445
EXPLORING
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
379527
FAT VESSEL
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)
379444
FeRedox
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
377242
FOPSTUG
Πανεπιστήμιο Κρήτης
379455
FOR.EN.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
375726
FRENBIOM
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
380228
GEnAge
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
379490
GENESIS @LHC
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
379426
GEOCHARACTERIZATION
Πολυτεχνείο Κρήτης
380207
GEODIAMETRIS
ΤΕΙ Κρήτης
375891
GeomComp
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
377336
GEOMECS
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
377204
GLUCOCORT
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
380264
GR-RBase
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
380389
GRAPHENECOMP
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
380361
GRBNeT
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)
380436
Greece and the Cold War
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
377123
Greek obesity
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών
380273
GREEKDIAGENES
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)
376739
GreTIA
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
380236
GST-TOOLS
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
379437
GTM
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
380259
H2SBIOLOGY
Πανεπιστήμιο Πατρών
375877
HALASARNA
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
377286
HDLbio-therapies
Πανεπιστήμιο Κρήτης
380421
HIDDEN
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
377274
HNSWR
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
375270
HOLISTIC
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
379484
HORTOZONE
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
380040
HYDROPOLIS
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
377285
HydroStore
Πανεπιστήμιο Κρήτης
380266
ICILAS
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
379440
IDIPRO
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
377228
IHAIG
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
379524
ILCIS
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
390209
IndrAQ
ΤΕΙ Πειραιά
377356
INOVBIOMASS
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
379350
INSPIRED
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
377288
INTAHUPA, Inhibition of New TArgets of HUman PAthogens
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σελίδες