Λίστα Έργων

MIS Ακρωνύμιο Τίτλος Συντονιστής
377329
CCSEWAVS
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
379496
Center
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)
383418
CERVI-CAN-PROT (Cervical Cancer Proteomics)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
375892
Chrysallis
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
376992
Cloud9
Πανεπιστήμιο Πατρών
379333
Clycerol2Energy
Πανεπιστήμιο Πατρών
375737
COGMEK
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
380133
COMASUCH
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
380394
COMPETE
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
380238
COVISCO
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
375631
CREDUCTION
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
375583
CROWN
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
379415
CYBERSENSORS
Πολυτεχνείο Κρήτης
380042
CYCLIPAD
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
380051
DACALBO
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
375908
DAPHNE
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
383549
DARK
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
380164
DEFKALION
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
379425
DeMMoNFoQuS
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
375632
DeMuCiV
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
380835
DESIREDROP
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)
377337
DIBOSON
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
379418
DISCO
Πολυτεχνείο Κρήτης
375534
DISFER
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
379410
DISTRACT
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
379472
DOC-CULTURE
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
383547
duth7
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)
375876
e-ClinPro
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
376659
E.ME.NO
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
380231
EADAP
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
379429
ECEQ
Αλεξάνδρειο T.E.I. Θεσσαλονίκης
380419
Economics
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
380232
EERNV
Πανεπιστήμιο Πατρών
376908
EICOS
Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - "Αθηνά"
377343
EMBRYOMETABOLOMICS
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
376996
ENDECON
Πανεπιστήμιο Πατρών
377323
ENGO-Greece
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
375435
ERASITECHNIS
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
375607
ESCAPEE
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
380257
ESDHAM
Πανεπιστήμιο Ιονίου

Σελίδες