Λίστα Έργων

MIS Ακρωνύμιο Τίτλος Συντονιστής
379516
3DOR
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)
380278
3DSET
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
377281
ABISTOLE
Πανεπιστήμιο Κρήτης
383551
ADAMANT
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
380249
ADiSC
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
383548
AegeanMarTech
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)
377002
AGT
Πανεπιστήμιο Πατρών
375728
AHEG
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
379395
AIOLOS
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
377283
ALGAH2
Πανεπιστήμιο Κρήτης
379414
ALGONOW
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
380154
ALMODTOPCOM
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
380255
AMiGre
Πανεπιστήμιο Πατρών
377291
AMOSICSS
Πανεπιστήμιο Κρήτης
379522
ANEMOS
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
379409
AOP-NanoMat
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
377289
APAPES
Πανεπιστήμιο Κρήτης
380192
APHASIA
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
375791
APRePoSMa
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
380237
ARCHAEOSCAPE
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
379432
ASPASIA
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
377067
ASTRONEU
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)
380442
ATAKIVI
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
380221
AUTOIMMUNITY
Πανεπιστήμιο Πατρών
377313
BALED
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
375784
BENIR-MDA
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
375703
BHPC
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
377304
BIOACTAIR
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
380222
BioCancerTalk
Πανεπιστήμιο Πατρών
380229
BIOFILMS
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
380210
BIOHYDROX-T
ΤΕΙ Κρήτης
379424
BioLegRob
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
376999
BIOMEDMINE
Πανεπιστήμιο Πατρών
377046
BIOPROMO
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
380245
blacksea
Πανεπιστήμιο Ιονίου
375734
BSM-LHC
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
377177
cancer stem cell chemoresistance mechanisms
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
379435
CancerTFs
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
375643
CASANNO
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
380405
CAT-BIOFUEL
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Σελίδες