Λίστα Έργων και Συντονιστών

MIS Ακρώνυμο Επιστημονικός Υπεύθυνος Στοιχεία Επικοινωνίας
379411
teithe15 Καρακολτσίδης Παύλος Tel.: 3,023107911e+011, fax.: 3,023107912e+011 , email: karakol@food.teithe.gr
377293
TELE-KYOTO Γήτας Ιωάννης Tel.: +30 2310992699, fax.: +30 2310992699 , email: igitas@for.auth.gr
375274
THEDUARTE Γραμματάς Θεόδωρος Tel.: (+30)2103688470, fax.: (+30)2103688543 , email: tgramma@primedu.uoa.gr
377277
THESSALONIKI EYE STUDY INCIDENCE STUDY Τοπούζης Φώτης Tel.: +30 2310 994920, fax.: n/a , email: ftopou12@otenet.gr
380136
TNBC Φουτζήλας Γεώργιος Tel.: 2310 3323959, fax.: 2310 683136 , email: fountzil@auth.gr
379408
transhumant sheep-goat farming Λάγκα Βασιλική Tel.: +302310791454, fax.: +302310791351 , email: lagka@ap.teithe.gr
379405
uoi32 Halley John Tel.: +30 26510-07337, fax.: +30 26510-07064 , email: jhalley@cc.uoi.gr
380342
upatras2 Αγγελάτου Φεβρωνία Tel.: , fax.: , email: rangel@med.upatras.gr
380174
UPGRADE Γκαζέτας Γεώργιος Tel.: 2107724076, fax.: 2107722405 , email: gazetas@ath.forthnet.gr
380134
UrbanMonitor Αργιαλάς Δημήτρης Tel.: +302107722595, fax.: +302107722594 , email: argialas@central.ntua.gr
379396
VOCALECT Μπαλτατζάνη Μαρία Tel.: +302651005217, fax.: , email: mbaltaz@cc.uoi.gr
380038
WASTEVAL Ξενίδης Άνθιμος Tel.: +30-210-7722300, fax.: 2107722129 , email: axen@metal.ntua.gr
376736
WATERMICROPOL Στασινάκης Αθανάσιος Tel.: 3,0225103626e+011, fax.: 3,0225103621e+011 , email: astas@env.aegean.gr
379419
WiAMS Προβιδάκης Κωνσταντίνος Tel.: 0030.28210.37637, fax.: 0030.28210.37866 , email: cpprov@mred.tuc.gr
379421
WIND-FSI Βουτσινάς Σπυρίδων Tel.: +302107721096, fax.: +302107721057 , email: spyros@fluid.mech.ntua.gr
377333
WOODLASER Βουλγαρίδης Ηλίας Tel.: 0030 2310 99 2750, -8871, fax.: 0030 2310 99 2753, -8946 , email: evoulga@for.auth.gr

Σελίδες