Τουλούμη Παναγιώτα

Institution: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Department: 
Hygiene, Epidemiology & Medical Statistics, School of Health Sciences, Faculty of Medicine, National Retrovirus Reference Center, Dept of Hygiene, Epidemiology & Medical Statistics, Athens University, Medical School
Contact Details: 
Tel.: +30 210 7462089, fax.: +30 210 7462130 , email: gtouloum@med.uoa.gr
Program: 
ΘΑΛΗΣ