Πίσσας Μιχάλης

Institution: 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)
Department: 
Ινστιτούτο Προηγμένων Υλικών, Φυσικοχημικών Διεργασιών, Νανοτεχνολογίας και Μικροσυστημάτων, Εργαστήριο Υπεραγωγιμότητας και Μαγνητικών Οξειδίων
Contact Details: 
Tel.: +30 210 6503306, fax.: +30 210 6519430 , email: mpissas@ims.demokritos.gr
Program: 
THALES