Χουλιάρας Αστέρης

Institution: 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Department: 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
Contact Details: 
Tel.: 27410 40040, fax.: 27410 40050 , email: huliaras@uop.gr
URL: 
http://pedis.uop.gr/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=139&Itemid=3&lang=el
Program: 
ΘΑΛΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος στα έργα