Χαρμανδάρη Ευαγγελία

Institution: 
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)
Department: 
Συνεργαζόμενος Ερευνητής, μέλος ΔΕΠ Τομείς: Μεταβολικά Νοσήματα Κέντρο: Κλινική Έρευνα
Contact Details: 
Tel.: +30-210 6597196, fax.: +30-210 6597545 , email: echarman@bioacademy.gr
URL: 
http://www.bioacademy.gr/faculty-details/G8I/evangelia?lang=gr
Program: 
THALES