Αλεξανδρίδης Αντώνης

Institution: 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)
Department: 
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εργαστήριο Ασύρματων Επικοινωνιών
Contact Details: 
Tel.: +30 210 6503163, fax.: +30 210 65032175 , email: aalex@iit.demokritos.gr
Program: 
ΘΑΛΗΣ