ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (π. ΤΕΙ Λαμίας)

Description: 

Το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και το Τ.Ε.Ι. Λαμίας συγχωνεύονται σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας
με έδρα τη Λαμία, σύμφωνα με το ΠΔ υπ' αριθμ. 100 (αρ. φύλλου 135, 5 Ιουνίου 2013)

Alternative: 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Λαμίας
Program: 
ΘΑΛΗΣ

Έργα ΘΑΛΗΣ με επιστημονικά υπεύθυνο "ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (π. ΤΕΙ Λαμίας)"