ΤΕΙ Θεσσαλίας

Description: 

Το Τ.Ε.Ι. Λάρισας ιδρύθηκε το 1983 (Ν. 1404/83), όπως και όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όταν καταργήθηκαν τα μέχρι τότε λειτουργούντα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), και θεσπίσθηκε η βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τα Τ.Ε.Ι.

To 2001 με το Ν. 2916/2001 τα Τ.Ε.Ι. εντάχθηκαν στην Ανώτατη Εκπαίδευση.  

Με το ΦΕΚ 123/3-6-2013 μετονομάστηκε σε T.E.I. Θεσσαλίας.

Alternative: 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Λάρισας
T.K. 411 10, Λάρισα, Τηλ. Κέντρο: 2410-684200, Fax: 2410-610803 Email: pr@teilar.gr
Program: 
ΘΑΛΗΣ