Πολυτεχνείο Κρήτης

Description: 

Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε με το νόμο 545/17.02.1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πανεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και άλλων τινών διατάξεων». Το έμβλημα του Ιδρύματος αναπαριστά το Δαίδαλο, τεχνίτη και εφευρέτη της ελληνικής μυθολογίας, στον οποίο αποδίδονται αρχέγονα έργα της αρχιτεκτονικής και της γλυπτικής.

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν πέντε Τμήματα Μηχανικών με πρωτοποριακές ειδικότητες καθώς και το Γενικό Τμήμα. Όλα τα τμήματα έχουν οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές.

Κατά σειρά έναρξης λειτουργίας τους είναι τα ακόλουθα:

 

 

Πολυτεχνείο Κρήτης Πλατεία Αγίου Τίτου (τέρμα οδού Αγίου Μάρκου) 73132 Χανιά | Tηλ.: +30 28210 37047 Fax: +30 28210 28418
Program: 
ΘΑΛΗΣ