Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Description: 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε (μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο) το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985 και το Π.Δ. 107/86. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος.

Η ακαδημαϊκή οργάνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διαμορφώνεται ως εξής:

1. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου στην οποία ανήκουν και λειτουργούν τέσσερα τμήματα:
1α) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
1β) Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
1γ) Τμήμα Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)
1δ) Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

2. Πολυτεχνική Σχολή στην οποία ανήκουν και λειτουργούν πέντε τμήματα:
2α) Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)
2β) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας (Βόλος)
2γ) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)
2δ) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)
2ε) Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (Βόλος)

3. Σχολή Επιστημών Υγείας στην οποία ανήκουν και λειτουργούν τρία τμήματα:
3α) Τμήμα Ιατρικής (Λάρισα)
3β) Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)
3γ) Τμήμα Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

4. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στην οποία θα ανήκουν και θα λειτουργούν τα τμήματα:
4α) Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)
4β) Τμήμα Γεωπονίας, Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

5. Επίσης λειτουργούν και δύο ανεξάρτητα τμήματα:
5α) Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)
5β) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210-74000
Program: 
ΘΑΛΗΣ

Έργα ΘΑΛΗΣ με επιστημονικά υπεύθυνο "Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας"