Πανεπιστήμιο Πατρών

Description: 

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το 1964 και η δημιουργία του συνετέλεσε στην αποκέντρωση της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο αναπτύσσεται σε ενιαίο χώρο 4.500 στρεμμάτων, την Πανεπιστημιούπολη, που βρίσκεται Β.Α. και σε απόσταση 12 χλμ. της πόλης των Πατρών, στην περιοχή του Ρίου, σε μία εξαίσια τοποθεσία με θέα τον Πατραΐκό και Κορινθιακό Κόλπο.

Είναι το τρίτο Πανεπιστήμιο της χώρας από άποψη φοιτητικού δυναμικού, διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, αριθμού Τμημάτων και απονεμομένων τίτλων σπουδών.

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 22 Τμήματα καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσμα των επιστημών, τα οποία διαθέτουν 112 Εργαστήρια και 14 Κλινικές πλήρως εξοπλισμένες.

Στο Πανεπιστήμιο Πατρών φοιτούν σήμερα 21.200 προπτυχιακοί φοιτητές και 3.260 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα μέλη του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού (ΔΕΠ) ανέρχονται σε 754, ενώ τα μέλη του εκπαιδευτικού εν γένει προσωπικού (ΕΕΔΙΠ, ΕΔΙΠ) σε 71. Επίσης, το ακαδημαϊκό έργο συνεπικουρούν 167 μέλη ΕΤΕΠ και 481 μέλη διοικητικού προσωπικού (μόνιμο προσωπικό και με σχέση ΙΔΑΧ).

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο, που αποτελεί την πρωταρχική αποστολή του, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αναπτύξει τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα. Εισήγαγε τη διδασκαλία νέων γνωστικών αντικειμένων και έχει καθιερωθεί στη διεθνή κοινότητα για την πρωτοποριακή έρευνα που διεξάγεται σε τομείς όπως Περιβάλλον, Υγεία, Βιοτεχνολογία, Μηχανική, Ηλεκτρονική, Πληροφορική και Βασικές Επιστήμες. Ένας αριθμός Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών έχουν αναγνωριστεί από Διεθνείς Επιτροπές ως Κέντρα Αριστείας. Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει σημαντικά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς του σχέσεις και συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές οργανώσεις και δίκτυα και ερευνητικές ομάδες.

Ταυτόχρονα με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο, η πλούσια πολιτιστική δράση του Πανεπιστημίου Πατρών και η ανάπτυξη δεσμών με την ευρύτερη περιοχή προσελκύουν το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων φοιτητών κάθε χρόνο για να το επιλέξουν για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.

Τμήματα

 

Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας Ιστότοπος
Τμήμα Γεωλογίας Ιστότοπος
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών Ιστότοπος
Τμήμα Μαθηματικών Ιστότοπος
Τμήμα Φυσικής Ιστότοπος
Τμήμα Χημείας Ιστότοπος
Πολυτεχνική Σχολή
Γενικό Τμήμα Ιστότοπος
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ιστότοπος
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Ιστότοπος
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ιστότοπος
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Ιστότοπος
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Ιστότοπος
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ιστότοπος
Σχολή Επιστημών Υγείας
Tμήμα Ιατρικής Ιστότοπος
Tμήμα Φαρμακευτικής Ιστότοπος
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιστότοπος
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Ιστότοπος
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Ιστότοπος
Τμήμα Φιλολογίας Ιστότοπος
Τμήμα Φιλοσοφίας Ιστότοπος
Ανεξάρτητα Τμήματα
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιστότοπος
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ιστότοπος
Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο Τηλ. 2610 997120, 2610 997100 Φαξ 2610 991711
Program: 
ΘΑΛΗΣ

Έργα ΘΑΛΗΣ με επιστημονικά υπεύθυνο "Πανεπιστήμιο Πατρών"