Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Description: 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1964 και λειτουργεί ως ανεξάρτητο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από το 1970.

Στο μισό σχεδόν αιώνα της λειτουργίας του έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας. Με τα επιτεύγματά του στους τομείς της διδασκαλίας και της έρευνας έχει ανταποκριθεί στους αρχικούς στόχους της ίδρυσής του και έχει επιτύχει την ακαδημαϊκή αναγνώριση σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

Σχολές και Τμήματα

Φιλοσοφική Σχολή
    Φιλολογίας
    Ιστορίας και Αρχαιολογίας
    Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών
    Μαθηματικών
    Φυσικής
    Χημείας
    Πληροφορικής

Ιατρική Σχολή
   
Σχολή Επιστημών Αγωγής
    Παιδαγωγικό, Δημοτικής Εκπαίδευσης
    Παιδαγωγικό, Νηπιαγωγών

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών
    Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
    Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 
Τμήματα μη υπαγόμενα σε Σχολή
    Οικονομικών
    Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων
(βρίσκεται στην πόλη του Αγρινίου)    
    Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
    Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
    Μετονομασία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλεύσεων (Π.Δ. 110/2006)|Ιούλ. 2006

Ανεξάρτητο Τμήμα (με έδρα το Αγρίνιο)
(βρίσκεται στην πόλη του Αγρινίου)    
    Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

 

Πανεπιστημιούπολη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Θ. 1186, T.K. 45110 ΙΩΑΝΝΙΝΑ | Tηλ.:(+30) 26510-07105, 07106, 07107, 07203, 07443, 07312, Fax: (+30) 26510-07024
Program: 
ΘΑΛΗΣ

Έργα ΘΑΛΗΣ με επιστημονικά υπεύθυνο "Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων"