Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.)

Description: 

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ και εδρεύει στην Πάτρα. Εστιάζει σε τεχνολογίες αιχμής εφαρμόσιμες στο βιομηχανικό και επιχειρησιακό περιβάλλον, με τελικό ζητούμενο την καινοτομία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητος της Ελληνικής βιομηχανίας.

Γενικός στόχος του ΙΝ.ΒΙ.Σ. είναι η διεξαγωγή εφηρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας στις ερευνητικές περιοχές ενδιαφέροντός του, η ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και η παροχή προηγμένων υπηρεσιών.

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) Κτίριο Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Οδός Σταδίου, Πλατάνι, 265 04 Πάτρα, Τηλ.: +30 2610 910.301 FAX : +30 2610 910.303 Γενικές πληροφορίες: info@isi.gr
Program: 
Thales