Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Description: 
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ιδρύθηκε το 2000 και είναι Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
 
Αποστολή του είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης, τεχνολογικής έρευνας με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:
 
α) Διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής και προηγμένων υλικών
β) Πληροφορικής, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών
γ) Μεταφορών
δ) Αγροτικής παραγωγής και ελέγχου των τροφίμων
ε) Τεχνολογιών αξιοποίησης στερεών καυσίμων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας και
στ) Βιοϊατρικής πληροφορικής, βιοϊατρικής μηχανικής και φαρμακογενετικής 

Συγκεκριμένα η ανάπτυξη του ΕΚΕΤΑ βασίζεται στην ικανοποίηση των ακόλουθων στόχων:

  • Διεξαγωγή υψηλής ποιότητας βασικής έρευνας
  • Έμφαση στις τεχνολογικές εφαρμογές
  • Συνεργασία με   ΑΕΙ στην Ελλάδα και Εξωτερικό
  • Σύνδεση με   επιχειρήσεις & μεταφορά τεχνογνωσίας
  • Εκπαίδευση νέων επιστημόνων   
Στο ΕΚΕΤΑ λειτουργούν σήμερα έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα και σύντομα αναμένεται η ίδρυση και λειτουργία στο ΕΚΕΤΑ του νέου Ινστιτούτου Μηχανουργικών Μορφοποιήσεων και Μεθόδων Παραγωγής (Ι.Μ.ΠΑ.).
 
 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 6ο Χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη ΕΛΛΑΔΑ
Program: 
ΘΑΛΗΣ