Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)

Description: 

Tο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το ΕΙΕ ιδρύθηκε το Οκτώβριο του 1958 και απαρτίζεται από τρία Ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (με Τμήματα Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ), Νεοελληνικών Ερευνών (ΚΝΕ) και το Ελληνικής και Ρωμαϊκής Aρχαιότητος (ΚΕΡΑ)), και δύο στην περιοχή των Θετικών Επιστημών, το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (με τμήματα Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας (ΒΕΒ) και Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας (ΟΦΧ)) και το Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ), καθώς και από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), την Υπηρεσία Υποστήριξης και το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.

Αποστολή του ΕΙΕ είναι η διεξαγωγή πολυ-επιστημονικής έρευνας στους τομείς των ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών.

Το ΕΚΤ παρέχει εθνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης και υποστήριξης σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας με διεθνή εμβέλεια.

Η Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας παρέχει μοναδικές υπηρεσίες στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.

 

Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35, Αθήνα - Τηλ.: +30.210.72.73.700
Program: 
ΘΑΛΗΣ