Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ"

Description: 

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ" είναι ένα κυβερνητικό, μη-κερδοσκοπικό κέντρο με μία ιστορία στενά συνδεδεμένη με το Ελληνικό Ίδρυμα Βασικών Βιολογικών Ερευνών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ". Το Κέντρο άρχισε τις ερευνητικές του δραστηριότητες το 1998 και συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικούς τομείς της ανοσολογίας, της μοριακής βιολογίας και γενετικής, και της μοριακής ογκολογίας. 

Το ΕΚΕΒΕ Φλέμινγκ έχει στελεχώσει τα εργαστήριά του με έμπειρους ερευνητές και έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τις πρωτοποριακές του έρευνες στην προτυποποίηση ασθενειών, στην κυτταρική ανοσολογία, στην μεταφραστική και μέτα-μεταφραστική ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, στη μελέτη εσω- και εξω-κυταρρικών σηματοδοτικών μονοπατιών, στη λειτουργική γονιδιωματική και στην βιολογία βλαστοκυττάρων. 

Ανταγωνιστική χρηματοδόσηση από Εθνικές πηγές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανισμούς στις ΗΠΑ και διεθνή και τοπική βιομηχανία, καλύπτει ποσοστό της τάξης του 70-80% του προϋπολογισμού του Κέντρου. Αυτή η ισχυρή τοποθέτηση στην ανταγωνιστική χρηματοδότηση, σε σχέση με τον αριθμό των ερευνητών, είναι απόρροια στρατηγικής προτεραιότητας των ερευνών του κέντρου, οι οποίες συμπίπτουν με τις Ευρωπαϊκές ακαδημαϊκές και βιοϊατρικές βιομηχανικές ερευνητικές προτεραιότητες.  Μέχρι σήμερα στο κέντρο έχουν αναπτυχθεί τέσσερα ινστιτούτα:  Ινστιτούτο Ανοσολογίας, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Ινστιτούτο Μοριακής Ογκολογίας, Ινστιτούτο Κυταρρικής & Αναπτυξιακής βιολογίας.    

 

Αλ. Φλέμινγκ 34 16672, Βάρη Ελλάδα, Τηλέφωνο: +30-210-9656310, Φαξ: +30-210-9653934
Program: 
ΘΑΛΗΣ

Έργα ΘΑΛΗΣ με επιστημονικά υπεύθυνο "Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ""