ΕΚΕΤΑ/Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)

Description: 

Επίσημη νέα ονομασία φορέα Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΕΚΕΤΑ/ΙΕΤΕΘ)

Προήλθε από τη συγχώνευση του ερευνητικού φορέα "Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ)" με το Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Alternative: 
Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας / Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.
Program: 
ΘΑΛΗΣ