Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Description: 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Το κυρίως campus βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και εκτείνεται σε μία έκταση περίπου 334.000 m2. Συνολικά περιλαμβάνει 7 σχολές, που συγκροτούνται από 33 τμήματα, 5 μονοτμηματικές σχολές και 4 ανεξάρτητα τμήματα.   Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές από τις εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ., είτε πρόκειται για εκπαιδευτικές είτε για διοικητικές μονάδες, λόγω της ιδιαίτερα πυκνής του δόμησης, αλλά και για λειτουργικούς λόγους, βρίσκονται εκτός της πανεπιστημιούπολης, και μερικές εξ αυτών εκτός και των ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ή σε άλλες πόλεις.  

Στο Α.Π.Θ. φοιτούν σήμερα περίπου 81.500 φοιτητές, εκ των οποίων οι 72.140 παρακολουθούν προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 8.360 μεταπτυχιακά προγράμματα . Tο Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) ανέρχεται σε 2.150 άτομα, συγκεκριμένα, 739 καθηγητές, 435 αναπληρωτές καθηγητές, 634 επίκουροι καθηγητές και 342 λέκτορες. Στο πανεπιστημίου εργάζονται, επίσης, 11 Βοηθοί, 58 Επιστημονικοί Συνεργάτες, 248 άτομα ως Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Δι.Π.), εκ των οποίων 69 του κλάδου Ι και 179 του κλάδου ΙΙ, καθώς και 15 Δάσκαλοι ξένων γλωσσών 15 άτομα και 4 αλλοδαποί δάσκαλοι. Στο εκπαιδευτικό έργο συνεπικουρούν, επιπλέον, 213 μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (E.Τ.Ε.Π.), ενώ στη διοίκηση εργάζονται 400 μόνιμοι υπάλληλοι και 528 με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.). Τέλος, στο Α.Π.Θ. απασχολούνται 596 εργαζόμενοι σε παρεχόμενες από τρίτους υπηρεσίες.

 

Η ταχυδρομική διεύθυνση του Πανεπιστημίου είναι: 
 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 Πανεπιστημιούπολη 54124 
Θεσσαλονίκη

 Το τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου απαντά στο: +30 2310 996000

Program: 
ΘΑΛΗΣ

Έργα ΘΑΛΗΣ με επιστημονικά υπεύθυνο "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης"