Πληροφοριακά Γραφήματα

Κατηγοριοποίηση ανά Θεματική Περιοχή

Κατηγοριοποίηση Συντονιστών Έργων ανά Φύλο

Κατηγοριοποίηση Υπευθύνων Ερευνητικών Ομάδων ανά Φύλο

Κατηγοριοποίηση ανά Ίδρυμα

Τα παραπάνω γραφήματα έχουν δημιουργηθεί με χρήση της βιβλιοθήκης amCharts.