Πώς επιλέγεται μια πρόταση:

  • 1

    Το εκπαιδευτικό / ερευνητικό ίδρυμα στο οποίο ανήκετε ενημερώνεται για τις νέες καταχωρίσεις ώστε να επιλέξει τις προτάσεις που θα το εκπροσωπήσουν.

  • 2

    Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), καλείται να ιεραρχήσει τις προτάσεις με βάση την εμβέλεια και τη βαρύτητα της διάκρισης / αναγνώρισης, καθώς και της ίδιας της πρότασης. Το ζητούμενο από αυτήν τη διαδικασία είναι η επιλογή των δράσεων που θα έχουν ευρύτερη προβολή (ημερίδα, βίντεο, συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς και εκθέσεις) και όχι η έγκριση ή η απόρριψή τους.

  • 3

    Για τις επιλεγμένες προτάσεις, θα υπάρξει επικοινωνία και άμεση συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων για κάθε δράση και της ομάδας υποστήριξης της Αριστείας για την ανάδειξη και προώθηση της δράσης τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

μετά την καταχώριση των προτάσεων Αριστείας