Η ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ME MIA MATIA

*όπως καταγράφεται μέχρι στιγμής από το excellence.minedu.gov.gr

54

ιδρύματα /
ερευνητικά κέντρα

608

διακεκριμένες
δράσειςΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗεπιλέξτε μία θεματική περιοχή από την πίτα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες:

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣεπιλέξτε ένα είδος διάκρισης από την πίτα για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες:

ΑΝΑ ΕΤΟΣ

* Στο έτος 2010 εντάσσονται και τα 235 Ερευνητικά έργα ΘΑΛΗΣ, τα οποία δε συμπεριλαμβάνονται στο παρόν γράφημα.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΙΔΡΥΜΑ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Δράσεις Αριστείας ανά Θεματική Περιοχή

Δράσεις Αριστείας ανά Είδος Διάκρισης

Τα παραπάνω γραφήματα έχουν δημιουργηθεί με χρήση της βιβλιοθήκης amCharts.