Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η ELSA (Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών Νομικής) δημιουργήθηκε το 1981 από φοιτητές με σκοπό να συνεισφέρει στη νομική εκπαίδευση, να υιοθετήσει κοινή αντίληψη και να προωθήσει την κοινωνική υπευθυνότητα των φοιτητών και των νέων δικηγόρων.

Διοργανώνει ακαδημαϊκές δραστηριότητες με ποικίλες νομικές θεματικές, όπως εικονικές δίκες και διαγωνισμούς νομικού δοκιμίου, τόσο σε τοπικό, όσο και διεθνές επίπεδο, που αποσκοπούν στην γεφύρωση του κενού μεταξύ νομικής θεωρίας και πράξης και την καλύτερη δυνατή συνεισφορά στη νομική εκπαίδευση. Συνιστά επομένως μια σπάνια ευκαιρία, ώστε οι διαγωνιζόμενοι να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε άγνωστα αντικείμενα.

Σήμερα αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο φοιτητικό οργανισμό παγκοσμίως σε 40 χώρες της Ευρώπης με περίπου 30.000 μέλη, φοιτητές και νέους δικηγόρους. Η ELSA απολαμβάνει συμβουλευτικό ρόλο σε όργανα και επιτροπές του ΟΗΕ, καθώς και ρόλο παρατηρητή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) από το 2005.

Κέρδισαν εικονική δίκη - Πήραν αληθινό βραβείο

Δικάζοντας τη «Ντόλη»

Ο διαγωνισμός εικονικής δίκης διοργανώνεται από την ELSA με αντικείμενο ένα υποθετικό ζήτημα διακρατικής διαφοράς, εμπορικής φύσης, που επιλύεται στο πλαίσιο του ΠΟΕ.  Στον πανευρωπαϊκό γύρο του διεθνούς διαγωνισμού, η ομάδα των φοιτητών από το ΑΠΘ απέσπασε το πρώτο βραβείο. Για το 2011, το θέμα του διαγωνισμού αφορούσε στην παραγωγή κλωνοποιημένων προβάτων και την εξαγωγή τους σε μια άλλη χώρα, η οποία όμως, για λόγους προστασίας της υγείας των κατοίκων της, θεωρεί πως πρέπει να απαγορεύσει την εισαγωγή τους, επικαλούμενη προστατευτικές διατάξεις του ΠΟΕ. Το ζήτημα δεν είναι θεωρητικό, δεδομένου ότι η γνωστή «Ντόλη» μπορεί να μπει σύντομα σε βιομηχανική παραγωγή, όπως έχουν ήδη ανακοινώσει οι Η.Π.Α.

Ομάδες φοιτητών από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια διαγωνίστηκαν εναλλάξ σε ρόλους ενάγοντος και εναγόμενου κράτους. Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού κατέθεσαν γραπτώς υπομνήματα για τη μία και την άλλη πλευρά, όμως αυτό μετρά κατά 30% στην τελική κατάταξη. Το υπόλοιπο 70% εξαρτάται από την παρουσία των φοιτητών ενώπιον των δικαστών και του εικονικού ακροατηρίου. Οι διαγωνιζόμενοι έπρεπε να βρουν και να παρουσιάσουν νομικά επιχειρήματα στην αγγλική γλώσσα και είχαν να αντιμετωπίσουν δικαστές που υπηρετούν είτε στον ΠΟΕ ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε είναι καθηγητές νομικής σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο.  Το έπαθλο των φοιτητών ήταν υποτροφίες στα ινστιτούτα διεθνούς οικονομικού δικαίου της Βαρκελώνης και της Βέρνης.

ELSA Moot Court Competition- EMC²

Ο διαγωνισμός εικονικής δίκης της ELSA αποτελεί τη μοναδική προσομοίωση της διαδικασίας επίλυσης διαφορών, ενώπιον των δικαιοδοτικών τμημάτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

» Το 2011, η ομάδα του ΑΠΘ κατέκτησε την πρώτη θέση του διαγωνισμού. Επίσης, ο Κώστας Βουλγαράκης κέρδισε και το βραβείο του καλύτερου αγορητή μεταξύ όλων των φοιτητών που συμμετείχαν.
» Το 2010, έλαβε δύο πρώτα βραβεία στα γραπτά υπομνήματα: το βραβείο του καλύτερου δικογράφου του εναγόμενου κράτους και το βραβείο των καλύτερων δικογράφων συνολικά.
» Το 2009, πρώτη χρονιά συμμετοχής του, το ΑΠΘ έλαβε το πρώτο βραβείο για το δικόγραφο του εναγόμενου κράτους.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

Παναγιώτης Γκλαβίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, ΑΠΘ, επιβλέπων της ομάδας.
Η ομάδα των φοιτητών για το 2011: Κώστας Βουλγαράκης, Έλλη Ρεσβάνη, Γιώργος Φασφαλής και Σοφία Σαουρίδου.

http://www.elsamootcourt.org/ http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=19880