Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
  ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ & Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι τεχνολογίες ενσώματης / πολυτροπικής επικοινωνίας εντάσσονται στις Γλωσσικές Τεχνολογίες. Βρίσκουν άμεση εφαρμογή σε εξελιγμένα συστήματα διάδρασης ανθρώπου-μηχανής, συμπεριλαμβανομένης και της επικοινωνίας ανθρώπου - ρομπότ, και ενσωματώνονται σε ευφυή περιβάλλοντα.

To Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) αποτελεί από το 1992, τον κατ’ εξοχήν ερευνητικό φορέα στο χώρο της γλωσσικής τεχνολογίας, στην Ελλάδα. Από το 2003, είναι μέλος του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, «ΑΘΗΝΑ», υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας.

Το ΙΕΛ διακρίνεται ερευνητικά στους τομείς της επεξεργασίας ενσώματης και φυσικής γλώσσας, πολύγλωσσου περιεχομένου, πολυμέσων και μουσικής, της σύνθεσης και αναγνώρισης φωνής και των φωνητικών διεπαφών, της γλωσσικής ανάπτυξης και αξιολόγησης, της ψηφιακά υποβοηθούμενης μάθησης, των τεχνολογιών πολιτιστικής κληρονομιάς, και της ανάπτυξης και διαχείρισης αντίστοιχων πόρων και υποδομών. 

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) αντικείμενο της Γλωσσικής Τεχνολογίας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ο όρος ‘Τεχνολογίες Νοηματικής Γλώσσας’ αφορά στα γνωστικά πεδία σύνθεσης, αναγνώρισης και μηχανικής μετάφρασης νοηματικού λόγου, στην ανάπτυξη γλωσσικών και ορολογικών πόρων νοηματικής γλώσσας, στη δίγλωσση και μονόγλωσση εκπαίδευση και στις διεπαφές για κωφούς και βαρήκοους χρήστες.

Η Ομάδα Τεχνολογιών Νοηματικής Γλώσσας του ΙΕΛ αναπτύσσει εργαλεία λογισμικού όπως είναι: (α) το περιβάλλον «ΝΟΗΜΑ», το οποίο αποτελεί από το 2000 το πρώτο, ολοκληρωμένο, ηλεκτρονικό λεξικό γενικής γλώσσας για την ΕΝΓ, με 3000 λήμματα, (β) το εκπαιδευτικό περιβάλλον «Μαθαίνω τα Νοήματα 1», το οποίο αφορά στη μονόγλωσση εκπαίδευση της διδασκαλίας του μηχανισμού παραγωγής του νοήματος, διαθέσιμο στα σχολεία από το 2006, (γ) το περιβάλλον «ΔΙΟΛΚΟΣ», ένα τρίγλωσσο, ορολογικό λεξικό σε ελληνικά, αγγλικά και ελληνική νοηματική γλώσσα για τα θέματα κατάρτισης και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επίσης, η ομάδα αναπτύσσει εργαλεία πρόσβασης στο περιεχόμενο και κατάλληλες διεπαφές για κωφούς και βαρήκοους χρήστες, τα οποία ενσωματώνονται σε ιστότοπους και υπηρεσίες του δημοσίου, όπως είναι τα αντίστοιχα εργαλεία που έχουν ενσωματωθεί στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού ΚΕΠ (e-KEP) από το 2007. Επιπλέον, αναπτύσσεται ένα περιβάλλον εκπαίδευσης ακουόντων στην ελληνική νοηματική γλώσσα που φιλοξενείται στον κόμβο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α) από το 2013. Τέλος, αναπτύσσεται περιβάλλον επεξεργασίας και επιμέλειας γλωσσικών πόρων καθώς και περιβάλλον δυναμικής σύνθεσης νοημάτων με χρήση εικονικού νοηματιστή (avatar), το οποίο θα φιλοξενηθεί μέσα στο 2015 στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, «Φωτόδεντρο».

Σημαντικές Διακρίσεις

- Hans-Heinrich Bothe Accessibility Award, 2014. Βράβευση στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου “ENABLE: The 2nd International Conference on Using New Technologies for Inclusive Learning”.

- Συμμετοχή στους φιναλίστ του Roland Wagner Award 2012, με τελικό νικητή το Κέντρο Προσβασιμότητας του Πανεπιστημίου του Wisconsin (USA).

- Συνδιοργάνωση του Sign Language Translation and Avatar Technology Symposium 2013 (DePaul University, Chicago ΙL, USA).

- Διοργάνωση του Gesture Workshop (GW) 2011, από το ΙΕΛ στην Αθήνα.

- Συνδιοργάνωση επί μια δεκαετία της μεγαλύτερης ερευνητικής συνάντησης σε παγκόσμιο επίπεδο, στο πλαίσιο της Γλωσσικής Τεχνολογίας για νοηματικές γλώσσες (Sign Language Workshop series in the framework of LREC Conferences)

- Έκδοση δύο ειδικών εκδόσεων (Special Issues) του περιοδικού Universal Access in the Information Society (UAIS Journal), εκδόσεις ‘Springer’.

- Το πρώτο Wiki με χρήση νοηματικής γλώσσας σε όλη την αλυσίδα διάδρασης με τον χρήστη (αποτέλεσμα του έργου DICTA-SIGN (FP7-ICT)).

ΑΘΗΝΑ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΙΕΛ) / ΟΜΑΔΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Δρ. Ελένη Ευθυμίου, Γλωσσολόγος, Διευθύντρια Ερευνών, Δρ. Ευίτα Φωτεινέα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ, Διευθύντρια Ερευνών. Συνεργαζόμενοι Ερευνητές: Δρ. Νάσια Δήμου, Θοδωρής Γουλάς, Παναγιώτης Καριώρης. Συνεργάτες: Μιχάλης Πίσσαρης, Δημήτρης Κορακάκης.

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ»