Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
  ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΟΛΥΠΥΡΗΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Τα τελευταία χρόνια, οι ανάγκες για υποστήριξη ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες έχουν αυξηθεί δραματικά. Αποσκοπώντας στη μείωση του κόστους της 24/7 υποστήριξης και στον άμεσο εντοπισμό και την πρόληψη προβλημάτων των ατόμων που υποστηρίζονται, έχει δημιουργηθεί η ανάγκη για μια νέα γενιά συστημάτων, τα οποία επιτρέπουν τη συλλογή, την ασφαλή μετάδοση και επεξεργασία παραμέτρων από το φυσικό περιβάλλον, όπως για παράδειγμα οι ζωτικές λειτουργίες ενός ασθενούς. Τα συστήματα αυτά ανήκουν στην κατηγορία των cyber physical συστημάτων και απαιτούν τη δημιουργία νέων αρχιτεκτονικών υλικού / λογισμικού καθώς και εργαλείων και μεθοδολογιών για την αποδοτική ανάπτυξη των εφαρμογών που θα εκτελούνται στις συγκεκριμένες αρχιτεκτονικές.

Το εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, ασχολείται με την ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων, cyber physical συστημάτων και εφαρμογών για την παρακολούθηση και υποστήριξη ευπαθών ομάδων, όπως για παράδειγμα οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με επιληψία.

Σχεδιασμός συστημάτων, μεθόδων και εργαλείων για την υποστήριξη ευπαθών ομάδων

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Δύο από τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από το εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, αφορούν αφενός στην ανάπτυξη τεχνικών που δίνουν τη δυνατότητα στους προγραμματιστές να παραλληλοποιούν αυτόματα εφαρμογές για πλατφόρμες και αρχιτεκτονικές πολυπύρηνων επεξεργαστών και αφετέρου στην ανάπτυξη ενός συστήματος 24ωρης παρακολούθησης και υποστήριξης επιληπτικών ατόμων.

Στα πλαίσια του έργου «ALMA», αναπτύσσονται αλγόριθμοι για coarse grain optimization για τη βέλτιστη κατανομή του κώδικα Scilab του χρήστη στην υφιστάμενη πολυπύρηνη αρχιτεκτονική έτσι ώστε το τελικό ενσωματωμένο σύστημα να εκτελείται στα χρονικά όρια των προδιαγραφών του (hard real time deadlines). Στα άμεσα μελλοντικά σχέδια της ομάδας μας είναι η εξέλιξη του συστήματος ALMA σε αρχιτεκτονικές με περισσότερους από 1000 επεξεργαστές ή/και σε κατανεμημένα οικοσυστήματα ενσωματωμένων συστημάτων (Internet of Things).

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου «ARMOR» αναπτύσσεται ένα ενιαίο, προσωποποιημένο, ιατρικά αποδοτικό και οικονομικό σύστημα ιατρικής παρακολούθησης ατόμων με επιληψία. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύσσονται προηγμένα δίκτυα αισθητήρων για την ασφαλή, έγκαιρη και αποδοτική μετάδοση των ζωτικών παραμέτρων των ασθενών προκειμένου να αξιολογείται η κατάσταση της υγείας τους καθημερινά και όλο το 24ωρο προκειμένου να ενημερωθεί εγκαίρως ο ασθενής, ο ιατρός και οι οικείοι για το ενδεχόμενο επιληπτικής κρίσης.

Επίσης, το εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών συμμετέχει σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος Ορίζοντας 2020 (HORIZON 2020).

Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχει και συντονίζει ως τεχνικός συντονιστής (technical coordinator) το ερευνητικό έργο RADIO, στα πλαίσια του οποίου θα αναπτυχθεί ένα cyberphysical σύστημα για την υποβοήθηση ηλικιωμένων και ατόμων με χρόνιες παθήσεις στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα και την Ανάπτυξη Ορίζοντας 2020 (HORIZON 2020), PHC-19-2014: Advancing active and healthy ageing with ICT: service robotics within assisted living environments.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.805.625 €, έχει διάρκεια 36 μήνες και ξεκίνησε στις 01/04/2015.

Τo εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών συμμετέχει επίσης και συντονίζει ως επιστημονικός συντονιστής (scientific coordinator) το ερευνητικό έργο ARGO (http://www.argo-project.eu) στα πλαίσια του οποίου θα αναπτυχθεί μια καθολική προσέγγιση για τον προγραμματισμό συστημάτων που βασίζονται σε πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές χρησιμοποιώντας αυτόματη παραλληλοποίηση των μοντέλων χρονικά κρίσιμων εφαρμογών. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Έρευνα και την Ανάπτυξη Ορίζοντας 2020 (HORIZON 2020), ICT 4 – 2015: Customised and low power computing. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.892.000 €, έχει διάρκεια 36 μήνες και ξεκίνησε στις 01/01/2016.

ΥΨΗΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το ερευνητικό έργο «ALMA» έλαβε το 2011 υψηλή χρηματοδότηση ύψους 3.200.000.00 ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του FP7-ICT-2011-7 (Grant agreement no: 287733). Το Νοέμβριο του 2013 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη ετήσια αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το ερευνητικό έργο «ARMOR» έλαβε επίσης χρηματοδότηση ύψους 3.186.935.00 ευρώ το 2011 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του FP7-ICT-2011-7 (Grant agreement no: 287720). Η πρόταση εγκρίθηκε 2η στη σειρά κατάταξης και πρώτη στην κατηγορία της, σε σύνολο 100 προτάσεων από τις οποίες χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 6 προτάσεις. Τον Ιανουάριο του 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δεύτερη ετήσια αξιολόγηση από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝARMOR: επίδειξη λειτουργίας και απόδοσης των προτεινόμενων αλγορίθμων.

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δρ. Νικόλαος Βώρος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Επιστημονικός Υπεύθυνος του εργαστηρίου Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών.

Μέλη ομάδας: Δρ Π. Αλεφραγκής, Δρ. Χ. Αντωνόπουλος, Δρ Γ. Γούλας, Δρ. Ευαγγελινός Μαριάτος, Δρ. Γ. Κεραμίδας, Κ. Αντωνόπουλος, Χ. Πετρόπουλος, Ν. Ράπτης, Χ. Κώστας.

Εργαστήριο Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας

http://esda-lab.cied.teiwest.gr http://www.cied.teiwest.gr http://www.armor-project.eu http://www.alma-project.eu