Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

Ένας κυτταρικός βιοαισθητήρας ανίχνευσης ιών, ένας τεχνοβλαστός που θεωρείται πρότυπο μεταφοράς τεχνογνωσίας από το εργαστήριο στην καθημερινή πράξη και ένα καινοτόμο σύστημα εκπαίδευσης από απόσταση, αποτελούν μερικές μόνο από τις δραστηριότητες του εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μέσα από μία πολυετή και συντονισμένη σε διεθνές επίπεδο προσπάθεια, η ομάδα του καθηγητή Σπυρίδωνα Κίντζιου, έχει καταφέρει να διακριθεί και να συμβάλλει σημαντικά στην εκπαίδευση, παρουσιάζοντας νέες καινοτόμες μεθόδους στον τομέα της γεωπονικής βιοτεχνολογίας. Την ίδια στιγμή, τεχνολογίες που έχουν αναπτύξει, χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές χώρες του κόσμου, και αποτελούν τεχνολογικό υπόβαθρο επιχειρηματικών σχεδίων.

Το εργαστήριο αξιοποιεί τα σύγχρονα επιτεύγματα της βιοτεχνολογίας και χρησιμοποιεί πλήθος τεχνικών, κάνοντας μελέτες άνθησης και μορφογενετικών φαινομένων in vitro, αναπτύσσοντας αυτόματα συστήματα κυτταροκαλλιέργειας κ.α.

Εκπαίδευση και έρευνα πάνω στο αντικείμενο της βιοτεχνολογίας των φυτών, με έμφαση στην ιστοκαλλιέργεια και τους βιοαισθητήρες

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η Βιοηλεκτρική Μέθοδος Αναγνώρισης (BERA) είναι μία πρωτοποριακή βιοαισθητηριακή μέθοδος ανίχνευσης ιών η οποία βασίζεται στη μέτρηση μεταβολών των ηλεκτρικών ιδιοτήτων ομάδας κυττάρων κατάλληλα ακινητοποιημένων εντός πήγματος, έτσι ώστε να διατηρούνται οι φυσιολογικές κυτταρικές λειτουργίες κατά την αλληλεπίδραση με τους υπό ανίχνευση ιούς. Στην έρευνα εξετάστηκε η καθολική εφαρμογή της μεθόδου για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό ιών στον άνθρωπο και τα φυτά. Ένα επιπρόσθετο στοιχείο καινοτομίας της μεθόδου είναι η τεχνολογία Μοριακής Αναγνώρισης μέσω Μεμβρανικής Μηχανικής, που επιτρέπει τη δημιουργία μιμητικών κυττάρων με ικανότητα εκλεκτικής αντίδρασης, με οποιαδήποτε μόριο-στόχος.

Άλλο ένα βραβευμένο σχέδιο είναι του προτύπου ΕΜΒΙΟ, που ασχολείται τόσο με την τεχνολογική βελτίωση της μεθόδου, όσο και με την παραγωγή τελικών προϊόντων βασισμένων στην τεχνολογία BERA και άμεσα διαθέσιμων για τελική χρήση. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες καθιέρωσης του, ως πιστοποιημένο αναλυτικό πρότυπο, από την ασφάλεια τροφίμων μέχρι την προληπτική ιατρική.

Τέλος, ένα καινοτόμο σύστημα που επιτρέπει τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ατόμων που εργάζονται ή σχεδιάζουν να εργαστούν στον τομέα της βιοτεχνολογίας φυτών, σχεδίασε ομάδα του ΓΠΑ. Το συγκεκριμένο έργο είναι το μοναδικό παγκόσμιο διαδικτυακό εργαλείο εκπαίδευσης στη γεωπονική βιοτεχνολογία. Η πλατφόρμα είναι άμεσα προσβάσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο. Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει video, διαφάνειες, ενώ, υπάρχει και η δυνατότητα εργαστηριακής βιωματικής εξάσκησης. Διατίθεται σε τέσσερις γλώσσες, καθώς και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, στοιχείο με διεθνή πρωτοτυπία για τεχνικό εκπαιδευτικό υλικό.

Ελληνική Εταιρεία Ιολογίας-2001, International VC Forum-2004, ΙΚΥ-2009

Διακρίσεις του εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, του ΓΠΑ:

» Έπαθλο Γεωργίας Χριστοδουλοπούλου για την ανάπτυξη της BERA σε ιολογικές εφαρμογές.

» 5ο International Venture Capital Forum για το επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης τεχνοβλαστού ΕΜΒΙΟ (ΠΡΑΞΕ Α της ΓΓΕΤ).

» Βράβευση από το ΊΚΥ για τον συντονισμό του Προγράμματος Leonardo da Vinci: Vocational training on plant micropropagation with emphasis on the use of biotechnological methods.

» Best emerging diagnostic technology-The Knowledge Foundation (2006)

» 3QLabs: Πρώτο βραβείο ΕΝΤΡΕΠ ΓΠΑ (2006)

» Ελληνική Εταιρεία Επιστήμης των Ελευθέρων Ριζών (2005)

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής στο εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας

Ομάδα: Γεωργία Μοσχοπούλου, Πέτρος Μπλούχος, Αγγελική-Λουκία Πέτρου-Γκίνη, Ελένη Πιστολά, Robert Levin, Prof. Alexander Simonian, Σοφία Μαυρίκου, Ευαγγελία Φλαμπούρη, Ρωξάνη Ζήκα, Ιωάννα Μαρινοπούλου, Αντώνης Περδικάρης

http://gbt.aua.gr/el/