Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
  ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΥΔΑΤΟΣΗΜΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ

Η διείσδυση των ψηφιακών μέσων σε διάφορες δραστηριότητες της καθημερινής μας ζωής αποτελεί σημαντική τεχνολογική εξέλιξη της εποχής μας. Το ψηφιακό video, οι ψηφιακές εικόνες, ο ψηφιακός ήχος και τα πολυμέσα τείνουν να κυριαρχήσουν σε τομείς όπως είναι η ψυχαγωγία, οι τέχνες και η εκπαίδευση και ταυτόχρονα αποκτούν μια διαρκώς αυξανόμενη αγοραστική βάση.

Ωστόσο, τα ψηφιακά δεδομένα φαίνονται να είναι αρκετά απροστάτευτα ενάντια στην αντιγραφή και την παράνομη διακίνηση, με αποτέλεσμα οι συνέπειες της ψηφιακής πειρατείας να αποτελούν ισχυρό πλήγμα για την οικονομία.

Το εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. με επικεφαλής τον καθηγητή Ιωάννη Πήτα έχει μακρά κι επιτυχημένη ερευνητική πορεία στον χώρο της προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων σε ψηφιακές εικόνες και ψηφιακά δεδομένα.

Tα υδατόσημα που αναπτύχθηκαν στο ΑΠΘ είναι μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους προφύλαξης. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούν να ενσωματωθούν στα δεδομένα σχεδόν αόρατα σημάδια, όπως είναι, για παράδειγμα, ένας αριθμός σειράς, ένα σήμα copyright ή μια ψηφιακή υπογραφή που πιστοποιούν την ιδιοκτησία.

Τεχνικές για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και ψηφιακών δεδομένων με υδατόσημα και βιομετρικά χαρακτηριστικά

ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΒΙΟΜΕΤΡΙKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η έρευνα της ομάδας του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. επικεντρώθηκε στις τεχνικές ανθρωποκεντρικής ανάλυσης εικόνας και βίντεο. Αναπτύχθηκαν μέθοδοι που εντοπίζουν άτομα σε μία εικόνα, την ταυτότητά τους και την κατάστασή τους. Έτσι ένα video μπορεί να συνοδεύεται από πληροφορίες που να περιγράφουν το περιεχόμενό του και με τον τρόπο αυτό γίνεται εφικτό να πραγματοποιούνται διαδικτυακές αναζητήσεις σε βίντεο που περιέχουν συγκεκριμένα άτομα, τα οποία ενδεχομένως «χαμογελούν» ή «συζητούν».

Εκτός αυτού, οι τεχνολογίες αυτές είναι πολύ χρήσιμες στην έξυπνη επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Για παράδειγμα, ο υπολογιστής μπορεί να καταλάβει πότε είμαστε χαρούμενοι ή κουρασμένοι.

Τέλος, μπορεί να γίνει επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη-πελάτη αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου, αξιοποιώντας βιομετρικά χαρακτηριστικά. Ως βιομετρικά χαρακτηριστικά νοούνται η υπογραφή, τα δαχτυλικά αποτυπώματα, τα χαρακτηριστικά προσώπου και η ομιλία. Το εργαστήριο ανέπτυξε διάφορες τεχνικές ελέγχου ταυτοπροσωπίας χρησιμοποιώντας εικόνες προσώπου και δείγματα ομιλίας. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν τεχνικές συγκερασμού αποφάσεων που λαμβάνονται από επιμέρους συστήματα επαλήθευσης και αξιοποιούν το ένα ή το άλλο χαρακτηριστικό.

Το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. συνεχίζει να πρωτοστατεί στις σχετικές εξελίξεις στον χώρο και να λαμβάνει διακρίσεις μέσω των στελεχών του.

ΙΕΕΕ FELLOW DISTINCTION

Ο καθηγητής Ιωάννης Πήτας έλαβε από το IEEE το 2007 τη διάκριση «IEEE Fellow» για τη συνεισφορά του στη μη γραμμική επεξεργασία σήματος και εικόνας, την ψηφιακή υδατογράφηση και τα βιομετρικά χαρακτηριστικά.

Το «Institute of Electrical and Electronics Engineers», IEEE, (Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) θεωρείται ως η μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση διεθνώς και η διάκριση «IEEE Fellow» ως η ανώτατη διάκριση στην επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Μία άλλη πρόσφατη διάκριση πραγματοποιήθηκε το 2009, όταν ο καθηγητής Ι. Πήτας έλαβε το βραβείο ερευνητή με μεγαλύτερο αριθμό αετεροαναφορών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιωάννης Πήτας , Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών - Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

http://www.aiia.csd.auth.gr/GR/